fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Bez PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców

Adobe Stock
Bez PIT dla młodych, czyli nowy program rządu wprowadzający zwolnienie z opłacania podatku przez młodych, wszedł w życie 1 sierpnia 2019 r. Jakie szanse i zagrożenia ze sobą niesie? Czy będzie to sposób na zaktywizowanie młodych osób? O tym poniżej.

Z założenia, jakie zostało przyjęte w zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaliczek PIT nie będą musiały opłacać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w tym pracy nakładczej i służbowego stosunku pracy) oraz zleceniobiorców. Ze zwolnienia z PIT skorzystają też osoby urodzone w sierpniu 1993 r.

Czytaj także:

Uwaga!

Zwolnienie jest stosowane do ukończenia 26. roku życia. Przyjmuje się zatem, że przychody uzyskane po dniu urodzin będą podlegały opodatkowaniu.

Nowe przepisy obowiązują od 1 sierpnia 2019 r. Oznacza to, że przychody uzyskane przez osoby poniżej 26 lat po tej dacie nie będą opodatkowane. Znaczące jest to przede wszystkim dla osób otrzymujących pensję z przesunięciem – już przy wypłacie do 10 sierpnia, mimo, że wynagrodzenie będzie należne za lipiec, nie zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy.

Zwolnienie z PIT przysługuje wyłącznie, gdy przychód młodej osoby nie przekroczy kwoty 85 528,00 zł. W związku z wprowadzeniem ustawy w trakcie roku 2019 limit kwoty zwolnionej z PIT został ustalony proporcjonalnie jako 5/12 rocznego ograniczenia i wynosi 35 636,67 zł. Łatwo obliczyć, że zaliczki na podatek nie będą pobierane, jeśli wynagrodzenie miesięczne nie przekroczy średnio 7127,00 zł brutto.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Zgodnie z przepisami zwolnienie z PIT dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zlecenie. Dla przychodów z umowy o dzieło i własnej działalności gospodarczej ulga nie przysługuje. Budzi to wiele kontrowersji wśród podatników, szczególnie wśród młodych przedsiębiorców, którzy narażeni są na największe ryzyko nie przebicia się wśród konkurencji i utrzymania na rynku. Obciążenia składkowe i podatkowe z pewnością nie działają na ich korzyść.

Oświadczenie o prawie skorzystania z ulgi

Pracownicy i zleceniobiorcy, którzy będą chcieli skorzystać ulgi w opłacaniu zaliczek na podatek w 2019 r. mają obowiązek złożyć u pracodawcy/zleceniodawcy odpowiednie oświadczenie. To w nim zatrudniony oświadcza, że jego przychody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. W 2020 r. nie będzie potrzeby składania takiego oświadczenia. Wtedy wynagrodzenie osób spełniających wszystkie warunki będzie automatycznie zwolnione z opodatkowania. (...)

Ile zarobi pracownik, a ile zleceniobiorca

Co ciekawe, bardziej korzystne dla osób młodych, a przynajmniej dla tych studiujących, będzie podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. Studenci do 26. roku życia nie podlegają zgłoszeniu do ZUS. Po wejściu w życie nowych przepisów wynagrodzenie studenta-zleceniobiorcy, który nie przekroczy wspomnianego wieku nie będzie podlegało oskładkowaniu i opodatkowaniu. Innymi słowy, kwota brutto jest równa kwocie do wypłaty.

Tabela przedstawia porównanie wynagrodzeń dla różnych form zatrudnienia, które korzystają ze zwolnienia z podatku.

Umowa zlecenie ze studentem Umowa o pracę

Wynagrodzenie brutto 2250,00 zł 2250,00 zł

Składki społeczne 0,00 zł 308,48 zł

Składki zdrowotne 0,00 zł 174,74 zł

Do wypłaty 2250,00 zł 1766,78 zł

Zleceniobiorca podlegający wszystkim ubezpieczeniom w ZUS dostanie na rękę tyle samo, co osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę korzystająca ze zwolnienia.

Przychody obowiązkowo opodatkowane

Warto zwrócić uwagę, że zwolnienie z PIT dotyczy wyłącznie wynagrodzeń. Zatem niektóre przychody osób spełniających warunki do korzystania z ulgi w dalszym ciągu będą podlegały opodatkowaniu. Dotyczy to w szczególności :

? zasiłków, np. chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego,

? odpraw i odszkodowań, np. z tytułu zakazu konkurencji, nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę,

? części stypendiów,

? niektórych świadczeń alimentacyjnych.

Zwolnienie z podatku a zeznanie roczne

Jeśli pracodawca/zleceniodawca nie pobierał zaliczki od wynagrodzenia, wówczas pracownik/zleceniobiorca nie będzie zobligowany do sporządzenia deklaracji rocznej. W 2019 r. tylko część przychodów zwolniona z PIT nie zostanie wykazywana w deklaracji. W kolejnych latach konieczne będzie sporządzenie zeznania dla przychodów, które zostaną opodatkowane w związku z przekroczeniem limitu. Zeznanie sporządzą również osoby, które w danym roku ukończą 26. roku życia, co spowoduje utratę prawa do korzystania z ulgi.

Podsumowując, zwolnienie z opłacania podatku bez wątpienia stanowi zachętę do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby. W ciągu roku dzięki uldze mogą zyskać „trzynastą pensję". Jednocześnie nowe przepisy mogą negatywnie wpłynąć na liczbę osób rozpoczynjących działalność gospodarczą, które zostały pozbawione możliwości korzystania z ulgi.

Autorka jest ekspertem wFirma.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA