fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wydatki na upominki dla klientów a koszty podatkowe

www.sxc.hu
Jeżeli podatnik przekazuje potencjalnym klientom gadżety i prezenty wyłącznie lub przede wszystkim w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, to wydatki te – jako mające charakter reprezentacyjny – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2015 r. (III SA/Wa 1630/14).

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą związaną z dystrybucją środków ochrony roślin. Organizuje akcje promocyjno-reklamowe w ramach spotkań w gospodarstwach rolnych, w których używane są te środki. W trakcie akcji reklamowej uczestnikom zapewniony jest poczęstunek w formie cateringu oraz przekazywane są gadżety i upominki, takie jak długopisy, kalendarze, portfele czy zegarki. Materiały te nie zawsze są opatrzone logo spółki, a ich wartość wynosi od kilku do kilkuset złotych. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatki poniesione na usługi cateringowe oraz ww. materiały reklamowe przekazywane uczestnikom akcji reklamowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W ocenie spółki ponoszone wydatki mają na celu promowanie produktów spółki i jako wydatki na reklamę są kosztami podatkowymi.

W zakresie wydatków na gadżety i upominki organ nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. W jego ocenie wydatki na gadżety bez logo podatnika oraz gadżety o wyższej wartości są wydatkami na reprezentację. Spółka wniosła na interpretację skargę, która została uwzględniona przez sąd administracyjny.

W ocenie sądu, aby ustalić, czy wydatki na gadżety i upominki mają charakter reprezentacyjny, należy uwzględnić cel ponoszonych wydatków. Jeżeli ich wyłącznym lub głównym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku podatnika, to wydatki te nie są kosztami podatkowymi. Ponadto, wydając interpretację, organ nie uwzględnił opisu stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika, który wskazał, że celem akcji reklamowych przeprowadzanych na polach pokazowych jest bezpośrednia promocja produktów spółki, a przekazywane uczestnikom gadżety miały wywrzeć wpływ na decyzję o nabyciu tych produktów.

—Magdalena Żochowska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Anna Jaroszewicz, doradca podatkowy, konsultantka w szczecińskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

W analizowanej sprawie istotą sporu była możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na gadżety i upominki, które są przekazywane potencjalnym klientom podczas spotkań mających na celu promowanie produktów spółki. Ze względu na to, że przekazywane upominki nie zawsze są opatrzone logo podatnika, a ich wartość waha się od kilku do kilkuset złotych organ uznał, że wydatki na gadżety o niskiej wartości, które są oznaczone logo spółki jako wydatki mające charakter reklamowy mogą stanowić koszty podatkowe. Natomiast wydatki na gadżety niezawierające logo oraz gadżety o wyższej wartości stanowią koszty reprezentacji, których zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie uważa się za koszty podatkowe.

WSA nie zgodził się z tym stanowiskiem i wskazał, że przy kwalifikowaniu danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów należy uwzględnić cel jego poniesienia. Jedynie wówczas, gdy wyłącznym lub głównym celem wydatków jest wykreowanie pozytywnego wizerunku podatnika, należy uznać, że wydatki te mają charakter reprezentacyjny. WSA słusznie wskazał, że interpretując przepisy organ nie uwzględnił wskazanego przez spółkę celu wydatków, jakim była promocja produktów. Tym samym, organ naruszył przepisy postępowania.

Pomimo okoliczności, że sąd nie przedstawił swojego stanowiska w zakresie wpływu wartości przekazanego upominku oraz oznaczenia go logo podatnika na możliwość traktowania wydatku jako koszt podatkowy, komentowane rozstrzygnięcie WSA zasługuje na aprobatę.

Z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia „reprezentacja" w praktyce podatnicy często mają trudność z rozróżnieniem reprezentacji i reklamy. Z orzecznictwa sądów i organów można wywieść następujące kryteria, których spełnienie pozwala uznać, że wydatki, które są ponoszone na upominki, mają charakter reklamowy i są kosztem podatkowym:

- ich celem jest nakłonienie odbiorców do zakupów dóbr/usług i

- są wręczane możliwie najszerszej grupie odbiorców.

W orzecznictwie wymienia się również niewielką wartość przekazywanego gadżetu oraz konieczność oznaczenia go logo podatnika. O ile jednak oznaczenie upominku logo niesie ze sobą widoczny przekaz reklamowy i potwierdza jego promocyjny charakter, o tyle wartość gadżetu nie powinna przesądzać o podatkowej kwalifikacji wydatku w sytuacji gdy został poniesiony w celu promocji towarów/usług i jest skierowany do szerokiego grona odbiorców. Takiego dodatkowego warunku dotyczącego progu wartościowego upominku nie można wywieść z treści przepisów ustawy o CIT.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA