fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT: Dopłaty wypoczynku dzieci pracowników nie zawsze zwolnione z podatku

Aby dofinansowanie wyjazdu korzystało ze zwolnienia, wypoczynek musi mieć charakter zorganizowany
123RF
Pracownicy, którym firma współfinansuje letni wypoczynek ich dzieci, uzyskują przychód. Otrzymaną kwotą nie muszą się dzielić z fiskusem, gdy jest ona przeznaczona na obóz dla dzieci i młodzieży do lat 18. Jeśli przekazane środki nie pochodzą z funduszu świadczeń socjalnych, to zwolnienie jest ograniczone do 760 zł rocznie.

W okresie wakacyjnym firmy aktywnie wspierają swoich pracowników poprzez współfinansowanie wypoczynku ich dzieci. W tej sytuacji powstaje pytanie, czy taka pomoc finansowa jest opodatkowana i czy pracodawcy jako płatnicy podatku dochodowego, powinni od tego przychodu odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczki na PIT.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych, które zostały wskazane w treści tego przepisu jako zwolnione od podatku, oraz tych, w stosunku do których zaniechano poboru podatku. Dodatkowe świadczenie pieniężne dla pracownika decyduje zatem o powstaniu po jego stronie przychodu. Trzeba jednak zarazem wskazać, że poza zwolnieniem właściwym dla finansowania świadczeń z działalności socjalnej (do kwoty 380 zł rocznie) art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT przewiduje rozwiązanie szczególne. Otóż wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

- z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

- z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Dopłaty do wypoczynku dziecka pracownika korzystają zatem ze zwolnienia od podatku, ale wyłącznie w razie łącznego zaistnienia ww. warunków. Oznacza to, że jeżeli:

- wypoczynek dziecka ma charakter zorganizowany,

- jest organizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

- wypoczynek przybiera formę wskazaną w ww. przepisie (np. wczasów lub kolonii)

- dofinansowanie dotyczy dzieci lub młodzieży do lat 18

– to taka dopłata korzysta ze zwolnienia od podatku, przy czym w przypadku gdy jest ona finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnienie nie jest ograniczone kwotowo, natomiast w przypadku finansowania jej z innych źródeł – zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z punktu widzenia płatnika podatku dochodowego, a więc pracodawcy, istotne jest również należyte udokumentowanie dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika. Płatnik, który nie pobrał podatku dochodowego z tytułu wypłaconego dofinansowania, w przypadku ewentualnej kontroli będzie bowiem obowiązany do jednoznacznego wykazania zasadności zastosowania zwolnienia. Regulacje ustawy o PIT nie określają warunków, jakie powinien spełniać dokument potwierdzający poniesienie przez pracownika wydatków na wypoczynek dziecka. Przyjmuje się zatem, że może to być faktura, rachunek czy inny dowód zapłaty, przy czym istotne jest, aby z treści dokumentu wynikało dochowanie warunków pozwalających na zastosowanie zwolnienia z PIT. Jak wskazała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 18 stycznia 2013 r. (IBPBII/1/415-26/13/MK), dokument taki powinien zawierać co najmniej:

- nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego została dokonana wpłata,

- formę wypoczynku (np. wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko),

- imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

- imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,

- kwotę i datę zapłaty.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA