fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy dodatek solidarnościowy dla bezrobotnych to przychód

Adobe Stock
Świadczenia dla bezrobotnych wypłacanego przez pracodawcę z powodu koronowirusa nie trzeba opodatkować.

- Od października 2019 r. byłem zatrudniony w firmie X na umowę o pracę. Dnia 28 kwietnia 2020 r. pracodawca, w związku z trudnościami finansowymi związanymi z Covid-19, wypowiedział mi tę umowę, która uległa rozwiązani 31 maja 2020 r. 26 maja 2020 r. złożyłem za pośrednictwem profilu zaufanego wniosek do ZUS o wypłatę dodatku solidarnościowego za czerwiec 2020 r. Czy dodatek wypłacony za czerwiec 2020 r. w wysokości 1400 zł będzie opodatkowany PIT? – pyta czytelnik.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

1) z którą po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub

2) której umowa o pracę po 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta

– na zasadach określonych w ustawy z 1...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA