fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Zagraniczna spółka kontrolowana CFC: uwaga na niektóre zwolnienia

Preferencyjne opodatkowanie w kraju miejsca siedziby lub zarządu CFC może oznaczać nie tylko niską stawkę podatku dochodowego, ale także różnego rodzaju zwolnienia lub wyłączenia.

Przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej wskazują, że preferencyjne opodatkowanie w kraju miejsca jej siedziby lub zarządu może oznaczać także sytuację, gdy ustawodawstwo danego państwa co prawda przewiduje stawkę opodatkowania podatkiem dochodowym wyższą niż 14,25 proc., ale zastosowanie znajdą różnego typu zwolnienia lub wyłączenia.

Zasada ta nie ma zastosowania jedynie w przypadku zwolnień lub wyłączeń z opodatkowania na podstawie Dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych. Dyrektywa ta ma jednak zastosowanie jedynie do państw członkowskich UE, a także do określonego typu zdarzeń (tj. wypłaty dywidend i innych zysków podzielonych przez spółki zależne ich spółkom dominującym z innego państwa UE) oraz warunków przewidzianych dla zastosowania danego zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania. Jedynie zwolnienia lub wyłączenia implementowane do lokalnych ustawodawstw zgodnie z ww. Dyrektywą nie są uznawane za stosowanie preferencji podatkowych.

Inne zwolnienia czy wyłączenia z opodatkowania (tj. takie, których źródłem nie jest ww. Dyrektywa lub przepisy implementujące ją do lokalnego systemu podatkowego), choćby dotyczyły tych samych lub analogicznych transakcji i zdarzeń, są uznawane za preferencyjne zasady opodatkowania w myśl polskich przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.

O tym, że zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania inne niż te, których źródłem jest Dyrektywa Rady 2011/96/UE lub przepisy implementujące ją do lokalnego systemu podatkowego, są uznawane za preferencyjne zasady opodatkowania w myśl polskich przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, przekonali się m.in. podatnicy prowadzący interesy za pośrednictwem spółek z siedzibą w Luksemburgu. Mając wątpliwości dotyczące zastosowania polskich przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych w stosunku do tych spółek, wystąpili z wnioskami o interpretacje podatkowe. Okazuje się, że zdaniem organów, dla potrzeb polskich przepisów o CFC – ze względu właśnie na przewidziane lokalnym prawem zwolnienia podatkowe – za spełniony należy uznać warunek preferencyjnego opodatkowania m.in. w przypadku dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami luksemburskimi (Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 8 marca 2016 r., IBPB-1- 3/4510-195/16/MO), dywidend otrzymywanych od spółek spoza UE – np. spółek amerykańskich (Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 15 września 2015 r., ILPB4/4510- 1-242/15-2/MC), a także wynagrodzenia otrzymanego przez spółkę luksemburską z tytułu umorzenia udziałów w polskiej spółce (Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 13 czerwca 2016 r., IBPB-1- 1/4510-92/16/DW).

Luksemburg, ze względu na korzystne zasady opodatkowania niektórych przychodów (w tym system zwolnień na podstawie lokalnego prawa podatkowego) był często wybierany na siedzibę spółek o profilu holdingowym. Tymczasem system lokalnych zwolnień i wyłączeń z opodatkowania może okazać się obecnie mniej korzystny dla inwestorów z Polski ze względu na konieczność opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem takich spółek na podstawie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.

Wnioski te nie ograniczają się oczywiście wyłącznie do spółek luksemburskich.

—Izabela Staszewska-Kula jest radcą prawnym, starszą konsultantką w Deloitte

—Paweł Komorowski jest doradcą podatkowym, menedżerem w Deloitte

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 851 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA