fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustawa o odpadach a pojęcie surowców wtórnych i ich zakup od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami

Adobe Stock
Nabycie uszkodzonych palet drewnianych od osób nieprowadzących działalności gospodarczej może być potwierdzone dokumentem wystawionym przez prowadzącego skup surowców wtórnych i na tej podstawie wpisane w podatkowej księdze jako koszt.

Przedsiębiorca skupuje zużyte w różnym stopniu palety drewniane m.in. od osób prywatnych, tzn. niebędących przedsiębiorcami. Palety te są zazwyczaj uszkodzone, połamane, z brakującymi elementami, czyli są odpadami użytkowymi stanowiącymi surowce wtórne zgodnie z pojęciem odpadów zdefiniowanym w ustawie o odpadach. Palety są poddane naprawie i modernizacji i po odzyskaniu przez nie odpowiedniej jakości (np. poprzez wzmocnienie gwoździami lub poprzez wymianę uszkodzonych elementów), podlegają sprzedaży jako towar handlowy innym firmom (ich sprzedaż dokumentowana jest fakturami). Nabycie palet od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentowane jest dowodem wewnętrznym i na podstawie tego dowodu ewidencjonowane w księdze przychodów i rozchodów. Czy takie dokumentowanie nabycia tych palet jest prawidłowe? – pyta czytelnik.

Sposób dokumentowania ponoszonych kosztów uzależniony jest od rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych. Z prz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA