Podatek dochodowy

Nowe ustawy dot. opodatkowania wynagrodzeń, działalności gospodarczej i zysków kapitałowych

Fotolia.com
Ministerstwo Finansów przygotuje trzy odrębne ustawy dotyczące opodatkowania wynagrodzeń, działalności gospodarczej i zysków kapitałowych.

Resort zakłada, że ponowne napisanie ustaw poprawi ich przejrzystość i ułatwi prowadzenie biznesu.

– Na etapie prac analitycznych jest reforma podatków dochodowych obejmująca rozdzielenie opodatkowania wynagrodzeń, działalności gospodarczej – niezależnie od formy prawnej, w jakiej jest prowadzona – oraz opodatkowania zysków kapitałowych – poinformowała wiceminister finansów Teresa Czerwińska w odpowiedzi na interpelację nr 13047.

Rada Ministrów zatwierdziła takie plany w uchwale z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowania Państwa na lata 2017–2020.

Zmiany systemowe

– Zmiany będą mieć charakter systemowy, gdyż mają dotyczyć trzech podstawowych źródeł opodatkowanych podatkiem dochodowym. Podstawowe zasady ustalania dochodu i jego opodatkowania nie będą się różniły od dotychczasowych rozwiązań – poinformowała wiceminister Czerwińska.

Nie podała jednak żadnych szczegółów, ponieważ na razie MF prowadzi analizy.

„W mojej ocenie zmiany systemowe w przedstawionym zakresie pozytywnie wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej oraz przyczynią się do zwiększenia przejrzystości obowiązujących przepisów podatkowych" – czytamy w odpowiedzi na unterpelację.

Podobna koncepcja pojawiała się już kilkakrotnie, ostatnio w 2012 r. Chodziło o napisanie odrębnych ustaw, jednej prostej dla osób fizycznych i drugiej dla przedsiębiorców, zarówno prowadzących działalność indywidualnie, jak i firm.

Eksperci podzieleni

Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce, uważa, że to dobry pomysł. B

– Ustawy o podatkach dochodowych mają ponad 20 lat i po wielokrotnych nowelizacjach stały się nieczytelne. Trzeba usunąć z nich przepisy już nieaktualne i nieużywane, a niektóre sformułować na nowo, opierając się na orzecznictwie sądów oraz interpretacjach ogólnych – mówi.

Wojciech Sztuba, partner zarządzający w TPA oraz prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, ostrzega jednak, że poza zaletami uporządkowania sposobu opodatkowania dochodów z określonych typów źródeł propozycja MF niesie z sobą istotne zagrożenia dla podatników.

– Efektem napisania na nowo ustaw podatkowych będzie przekreślenie większości dotychczasowego dorobku interpretacyjnego i orzeczniczego, mimo że – jak sugeruje sam resort – większość norm materialnoprawnych pozostanie bez zmian – mówi Wojciech Sztuba.

I dodaje, że wprowadzi to poważny chaos i zwiększy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Po zmianie przepisów interpretacje indywidualne oraz ogólne wydane w dotychczasowym stanie prawnym stracą swoją funkcję ochronną.

Podobne obawy miał resort finansów, kiedy w 2012 r. zrezygnował ze swoich planów. Ówczesny wiceminister Maciej Grabowski uznał m.in., że problematyczne stałoby się stosowanie dotychczasowego dorobku orzecznictwa.

OPINIA

prof. Adam Mariański, Uniwersytet Łódzki, partner zarządzający w Mariański Group TXT

Idea napisania na nowo ustaw podatkowych jest słuszna, choćby z tego powodu, że istnieją rozbieżności między przepisami ustawy o PIT i CIT. Wszystko jednak będzie zależało od sposobu, w jaki ten plan zostanie urzeczywistniony. Nowe przepisy i definicje powinny uwzględniać dotychczasowy dorobek orzeczniczy i interpretacyjny. To podstawowy warunek poprawy przejrzystości tych przepisów i zmniejszenia liczby sporów. Nie powinni ich pisać urzędnicy, ale specjalna komisja z udziałem praktyków. Dużym wyzwaniem będzie skonstruowanie definicji działalności gospodarczej osób fizycznych. Istnieje niebezpieczeństwo, że ministerstwo zechce rozszerzyć ją np. na najem prywatny, a wykluczyć z niej samozatrudnienie.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL