fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychody z najmu co do zasady opodatkowane poza firmą - wyrok NSA

Adobe Stock
NSA w siedmioosobowym składzie uznał, że kwoty uzyskiwane z najmu czy dzierżawy są opodatkowane na zasadach tzw. najmu prywatnego, chyba że podatnik uznał, iż wynajmowane składniki majątku są związane z działalnością gospodarczą.

24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów (II FPS 1/21) odniósł się do kwalifikacji podatkowej przychodów z najmu.

Zgodnie z treścią ustnego uzasadnienia do tego orzeczenia, przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów często nazywanego najmem prywatnym, chyba że są generowane ze składnika majątkowego osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Czytaj też:  Fiskus już łatwo nie uzna wynajmującego za firmę - uchwała siedmioosobowego składu NSA

Innymi słowy – w ocenie NSA za zasadę można uznać kwalifikację przychodów z najmu do tzw. najmu prywatnego. Z odstępstwem od tej zasady możemy mieć do czynienia dopiero w przypadku wyraźnego zakwalifikowania przez podatnika danych dochodów jako związanych ze składnikami majątku będącymi częścią prowadzonej działaln...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA