fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak opodatkować wierzytelności handlowe wyrażone w walucie obcej

Adobe Stock
Oprócz konieczności właściwego rozliczania transakcji dokonywanych z zagranicznymi kontrahentami w księgach rachunkowych należy je także odpowiednio rozliczyć podatkowo.

Na gruncie podatku dochodowego, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (tj. dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi/częściowego wykonania usługi, względnie dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności; ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze – w przypadku, gdy usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych; dzień pobrania wpłaty – w razie pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej). Z kolei, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, czyli dzień, na który ujęto koszt w księgach r...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA