fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Straty do odliczenia w trakcie roku

Adobe Stock
Przedsiębiorca uwzględni w zaliczkach straty poniesione w poprzednich latach. Nie musi czekać do rozliczenia rocznego.

Straty podatkowe można odliczać na bieżąco – w najnowszej interpretacji skarbówka przyznała rację podatnikowi.

Sprawa dotyczyła spółki, która poniosła straty w latach 2011–2016. Za styczeń 2018 r. osiągnęła dochód, więc musiała naliczyć i odprowadzić zaliczkę na CIT. Z przepisów nie wynika jednoznacznie, czy podatnik może uwzględnić straty na bieżąco. Dlatego spółka wystąpiła o interpretację, by się upewnić, czy może dokonać odliczenia już w trakcie roku podatkowego, przy kalkulacji zaliczek miesięcznych.

Stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest pozytywne. Jak przypomniał, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód z tego źródła uzyskany w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. W jednym roku nie można jednak odliczyć więcej niż połowę straty. Zgodnie z art. 11 ordynacji podatkowej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

1 stycznia 2018 r. zmieniło się brzmienie art. 7 ust. 5 ustawy o CIT. Od tego dnia obowiązuje zasada, że strata może obniżać jedynie dochody uzyskane z tego samego źródła. Chodzi o podział źródeł przychodów wynikający z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, czyli na podstawową działalność i zyski kapitałowe.

Taki podział odnosi się jednak do dochodów i strat uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z przepisem przejściowym straty poniesione w poprzednich latach rozlicza się na zasadach obowiązujących do końca 2017 r. Mówi o tym art. 6 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o PIT, CIT i ryczałcie (DzU z 2017 r., poz. 2175).

Dyrektor KIS podkreślił, że podatnik może odliczyć stratę podatkową wówczas, gdy osiągnie dochód. Jeśli więc firma jest obowiązana do wykazania w trakcie roku zaliczek na CIT, to zasadne jest uznanie, że osiągnęła dochód. Może go więc obniżyć o kwotę straty w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi czekać z odliczeniem do momentu sporządzenia zeznania rocznego, w którym wykaże dochód z całego roku.

„Wnioskodawca może odliczyć poniesioną w poprzednich latach stratę już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na CIT, począwszy od dowolnego miesiąca roku podatkowego – czytamy w interpretacji. – Musi jednak uwzględnić maksymalną dopuszczalną wysokość odliczenia, czyli 50 proc. straty rocznie" – zastrzegł dyrektor KIS.

numer interpretacji: 0111-KDIB2-1.4510.104. 2018.1.JP

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA