fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak amortyzować rower wodny i żaglówkę

123RF
Odpisy od środków trwałych, które są udostępniane turystom jedynie w lipcu i sierpniu, przedsiębiorca może rozliczać w kosztach tylko w okresie ich wykorzystywania, a więc w czasie wakacji.

Środki trwałe używane sezonowo to składniki majątku, które w związku ze specyfiką działalności podatnika są wykorzystywane przez niego tylko w określonym okresie roku. Mogą to być np. używane w sezonie letnim kajaki, rowery wodne, żaglówki, domki kempingowe itp. W przypadku takich składników majątku obowiązują szczególne zasady amortyzacji.

Na dwa sposoby

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania. W tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku (art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT i art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

W przypadku używanych sezonowo środków trwałych wysokość odpisu miesięcznego może zatem zostać ustalona na dwa sposoby:

- poprzez dokonanie tych odpisów w okresie wykorzystania składnika majątku; wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie, lub

- poprzez dokonanie tych odpisów w okresie wykorzystania składnika majątku; wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku.

(interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 grudnia 2016 r., 0461-ITPB1. 4511.898. 2016.1.PSZ; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 stycznia 2016 r., ITPB3/4510-592/15-4/AD; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 sierpnia 2013 r., ILPB4/423-187/13-3/MC).

W pierwszym przypadku wysokość odpisów ujmowanych w kosztach będzie taka sama jak przy amortyzacji rozliczanej przez cały rok. W drugim okres amortyzacji będzie znacznie dłuższy, bo odpisy będą niższe.

Przykład:

Przedsiębiorca prowadzi hotel nad jeziorem. W marcu 2017 r. nabył i wprowadził do ewidencji środków środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych łódź motorową o wartości początkowej 90 000 zł. Łódź jest amortyzowana metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 7-proc. rocznej stawki amortyzacji. Roczny odpis wyniesie zatem 6 300 zł (90 000 zł x 7 proc.). Motorówka będzie używana sezonowo przez pięć miesięcy w roku (od maja do września). Odpisów amortyzacyjnych od tej motorówki przedsiębiorca będzie mógł dokonywać tylko w okresach jej używania, tj. od maja do września – niezależnie od przyjętego sposobu ustalenia wysokości odpisu amortyzacyjnego. Z kolei, wysokość odpisu miesięcznego może zostać ustalona na dwa sposoby:

1. poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie; w tym przypadku wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyniesie 1 260 zł (6 300 zł : 5 m-cy) lub

2. poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku; w tym przypadku wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wyniesie 525 zł (6 300 zł : 12 m-cy).

W obu przypadkach odpisy amortyzacyjne ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów tylko w miesiącach wykorzystywania środków trwałych (zob. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2010 r., ILPB1/415-70/10-4/Agr).

Działalność w sezonie letnim

Środki trwałe używane sezonowo to składniki majątku, które w związku ze specyfiką działalności podatnika są wykorzystywane przez podatnika tylko w określonym okresie roku. Poza sezonem nie są one wykorzystywane do prowadzonej działalności, jednak nie można uznać, że są zbędne lub nieprzydatne. Jeśli natomiast podatnik prowadzi działalność całoroczną, nie sezonową, to wtedy czasowa przerwa w użytkowaniu środków trwałych, dostosowanych do ich całorocznego wykorzystywania, spowodowana brakiem zainteresowania ich wynajmem w okresie letnim lub zimowym nie jest przesłanką uzasadniającą zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 grudnia 2016 r., 0461-ITPB1.4511.898.2016.1.PSZ).

Kilka metod do wyboru

Przepisy art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT i art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT regulują jedynie sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo takich jak kajaki, żaglówki czy domki kempingowe itp. Nie odnoszą się one natomiast do metody amortyzacji tych środków. Metodę tę podatnik wybiera samodzielnie z uwzględnieniem obowiązujących zasad. Oznacza to, że używane sezonowo środki trwale mogą być w szczególności amortyzowane metodą liniową, metodą z zastosowaniem indywidualnej stawki (dot. środków trwałych używanych lub ulepszonych), metodą degresywną. Podatnicy mogą także wybrać amortyzację jednorazową, o której mowa w art. 22h ust. 7 ustawy o PIT i art. 16h ust. 7 ustawy o CIT, oraz amortyzację jednorazową fabrycznie nowych środków trwałych.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

podstawa prawna: art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA