fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak ustalić kwotę zaliczek na PIT

Adobe Stock
Od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych zaliczki wpłaca się poczynając od miesiąca, w którym uzyskane kwoty przekroczyły 3091 zł.

Z początkiem 2017 r. do ustawy o PIT zostały dodane przepisy określające nowe zasady ustalania wysokości kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie jest to kwota ruchoma, zależna od wysokości podstawy obliczenia podatku u danej osoby (zob. art. 27 ust. 1a ustawy o PIT).

Zmiana ta nie wpłynęła na moment, od kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Jak bowiem stanowi od 1 stycznia 2017 r. art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, podatnicy opłacający zaliczki na podatek dochodowy są obowiązani do wpłacania zaliczek poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT (czyli 556,02 zł) oraz stawki 18 proc., a więc 3091 zł.

Przykład

Podatnik rozpoczął wynajmowanie swojego mieszkania. Będzie się rozliczał według skali, a nie ryczałtem. Zastanawia się czy zaliczki powinien wpłacać dopiero, gdy dochód (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu obliczany narastająco od początku roku) przekroczy 8 000 zł (kwota zwolniona od podatku w 2018 roku), czy może zaliczki na poczet podatku powinien zacząć wpłacać po uzyskaniu dochodu 3091 zł (narastająco od początku roku).

Zgodnie z przepisami zaliczki od osiąganych dochodów z najmu podatnik jest obowiązany wpłacać od miesiąca, w którym dochód z najmu przekroczy 3091 zł (a nie 8000 zł, tj. dochód odpowiadający maksymalnej kwocie zmniejszającej podatek w wysokości 1440 zł).

Podobnie jest, jeżeli chodzi o zmniejszanie zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek. Wracając do przykładu, z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT wynika, że przy obliczaniu zaliczek podatnik nie może uwzględniać kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1440 zł (co odpowiada podstawie obliczenia podatku w wysokości 8000 zł), lecz – do miesiąca, w którym jego dochód podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej przekroczy 85 528 zł –kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł (co odpowiada podstawie obliczenia podatku w wysokości 3091 zł).

Ewentualne uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek wyższej niż 556,02 zł będzie możliwe dopiero w ramach składanego przez podatnika za dany rok zeznania PIT-36. Dopiero bowiem wówczas znana będzie podstawa obliczenia podatku za zakończony rok, a w konsekwencji dopiero wówczas będzie mogła być ustalona dla podatnika kwota zmniejszająca podatek.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 27 ust. 1a i 1b oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA