fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Sposób księgowania zwrotu niewykorzystanych środków publicznych

www.sxc.hu
Zwrot dofinansowania powinien odpowiednio zmniejszyć rozliczenia międzyokresowe przychodów lub zwiększyć pozostałe koszty operacyjne, w zależności od ewidencji dotacji w momencie przyznania.

Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykorzystania środków finansowych z dotacji zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Sposób księgowania zwrotu niewykorzystanych środków publicznych zależy od ich uprzedniej ewidencji w momencie przyznania. Jeżeli otrzymaną kwotę dofinansowania uznano za rozliczenia międzyokresowe przychodów, wówczas ich zwrot powinien odpowiednio zmniejszyć to konto. Z kolei, gdy dofinansowanie odniesione było wcześniej na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, jego zwrot należy zarachować w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych:

• Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów" lub „Pozostałe koszty operacyjne"

• Ma „Pozostałe rozrachunki"

oraz równolegle

• Wn „Pozostałe rozrachunki"

• Ma „Rachunki bankowe".

Dopuszczalne jest także księgowe ujęcie zwrotu niewykorzystanego dofinansowania bez pośrednictwa konta „Pozostałe rozrachunki" – bezpośrednio na podstawie wyciągu bankowego (w dacie dokonanego zwrotu):

• Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów" lub „Pozostałe koszty operacyjne"

• Ma „Rachunki bankowe".

Identycznie księguje się zwrot dofinansowania z powodu niedotrzymanie warunków umowy przez beneficjenta. W zależności od uprzedniego ujęcia przyznanych środków w ewidencji, ich zwrot wymaga dokonania następujących zapisów:

• Wn „Sprzedaż produktów (usług)" lub „Sprzedaż towarów" lub „Rozliczenia międzyokresowe przychodów" lub „Pozostałe przychody operacyjne"

• Ma „Rachunki bankowe".

Natomiast uiszczone odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranej kwoty dofinansowania obciążają koszty finansowe (art. 42 ust. 3 uor):

• Wn „Koszty finansowe"

• Ma „Rachunki bankowe"

- Marek Barowicz

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA