fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Spółka odliczy wydatki na wspieranie nauki, stypendia i ekologię - interpretacja podatkowa

adobe stock
Spółka odliczy wydatki na wspieranie nauki, stypendia dla zdolnej młodzieży oraz promowanie ekologii. Fiskus potwierdza, że wpływają na jej przychody.

Coraz częściej dla firm liczą się nie tylko zyski, ale też budowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi i społecznymi. Co ważne, fiskus zgadza się na odliczenie wydatków na programy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). To dobra wiadomość zwłaszcza dla tych podmiotów, które od 2017 r. mają obowiązek raportowania działalności społecznej. Dotyczy on dużych firm, jak m.in. spółki giełdowe, banki i ubezpieczyciele, i wynika z ustawy o rachunkowości, wdrażającej unijną dyrektywę 2014/95 w zakresie ujawniania danych pozafinansowych.

Pozytywną odpowiedź skarbówki (interpretacja nr 0114-KDIP2-1.4010.74. 2019.3.JC) otrzymała niedawno spółka z branży górniczej, która ze społecznej odpowiedzialności uczyniła element procesu zarządzania. Potwierdza to przyjęta przez spółkę strategia rozwoju na lata 2017–2020.

Troska o region i własny wizerunek

Spółka rozpoczęła realizację kilku programów, których celem jest wsparcie nauki i edukacji oraz ochrona środowiska naturalnego w regionie. Działania te mają bardzo szeroki zakres. Spółka wyszczególnia, że przekazała uczniom ze szkół w regionie drukarki 3D oraz ufundowała szkolenia dla dzieci i nauczycieli. We współpracy z gminami prowadzi program stypendialny dla uzdolnionych uczniów. Wraz z centrum nauki organizuje konkursy, w których nagrodą są stypendia dla młodych naukowców. Przyjęła też program płatnych praktyk dla uczniów techników i szkół zawodowych.

Firma pokazuje też swoją troskę o środowisko naturalne. Uczestniczyła w szczycie klimatycznym, gdzie prezentowała swoje logo. Wykupiła też 10 tys. sztuk jednostek dwutlenku węgla, co potwierdza przyznany jej certyfikat. W jej siedzibie zamontowano ogólnodostępną stację ładowania pojazdów elektrycznych. Uczestniczy też w rozbudowaniu systemu rowerów miejskich oraz kupiła dla miasta autobus elektryczny.

Pytanie brzmi, czy spółka może odliczyć w całości wydatki poniesione na programy CSR. Jej zdaniem przyjęta przez nią polityka spełnia kryteria określone w ustawie o CIT, pozwalające uznać wydatki CSR za poniesione w celu uzyskania przychodu albo zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Wpływają one bowiem pośrednio na przychody spółki. Co więcej, podejmowanie tych działań wymuszają przepisy prawa i nacisk społeczny.

– Bez zrównoważonego rozwoju społecznego, w szczególności w najbliższym regionie, pozycja spółki mogłaby być zagrożona, co niewątpliwie mogłoby się przyczynić do zmniejszenia jej przychodów – uzasadnia spółka.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał jej rację. Potwierdził, że może odliczyć wydatki na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT jako mające na celu zabezpieczenie źródła przychodów. Przepisy nie pozwalają natomiast odliczyć darowizn – ani finansowych, ani rzeczowych.

Dyrektor KIS zgodził się, że finansowanych przez spółkę programów nie można uznać za koszty reprezentacji, których odliczanie jest zabronione na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Reklama, nie reprezentacja

– W odróżnieniu od wydatków związanych z CSR wydatki na reprezentację są ukierunkowane na konkretny podmiot i podejmowane bezpośrednio w celu uzyskania przychodów z tytułu np. zawarcia umowy z danym kontrahentem. Natomiast działalność CSR ma szerokie grono odbiorców związanych co do zasady z regionem, w którym spółka prowadzi działalność gospodarczą – czytamy.

Program CSR ma charakter marketingowy. Przekłada się bowiem bezpośrednio na wizerunek firmy, a zatem pośrednio wpływa na generowanie obrotu i zabezpieczenie źródeł przychodu na przyszłość.

To nie pierwsze pozytywne stanowisko dotyczące CSR. Podobne rozstrzygnięcie zawierają interpretacje z marca 2018 r. (0111-KDIB2-1.4010.47.2018.1.BJ) oraz listopada 2017 r. (0114-KDIP2-2.4010.233.2017.2).

Małgorzata Gach, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii prawnej Gach Mizińska

Stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpisuje się w korzystną dla podatników linię interpretacyjną, przyjmującą prawo do odliczenia kosztów związanych z prowadzeniem strategii CSR danego przedsiębiorstwa. Strategie CSR zakładają generalnie, że firma poza dążeniem do osiągnięcia możliwie największego zysku powinna także przyjmować na siebie współodpowiedzialność za potrzeby społeczności, środowiska, w którym funkcjonuje. Organ podatkowy zgodził się, że podejmowane działania nie były ukierunkowane na konkretny podmiot (np. zawarcie umowy z danym kontrahentem), wydatki te nie powinny być więc traktowane jako reprezentacja. Jest to bardzo istotne, ponieważ wydatki na reprezentację są ustawowo wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA