Podatek dochodowy

Firma odliczy wydatki na stypendium dla uczniów i studentów

Fotolia
Przedsiębiorca odliczy wydatki na stypendium dla uczniów i studentów, których po zakończeniu nauki zatrudni u siebie w firmie.

Związek nauki z biznesem może być korzystny pod względem podatkowym. Skarbówka zgadza się, że finansowanie nauki przyszłych pracowników jest kosztem uzyskania przychodu. Firma odliczy wydatek w dacie wypłaty.

Krajowa Informacja Skarbowa odpowiedziała tak na pytanie spółki węglowej, której trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Dlatego przyjęła program stypendialny skierowany do uczniów branżowych szkół średnich oraz studentów wybranych kierunków, np. wydział górnictwa i geologii na politechnice.

Zgodnie z umową stypendyści otrzymują świadczenia co miesiąc, od chwili podpisania umowy do zakończenia edukacji, czyli ukończenia szkoły lub studiów zgodnie z programem. W zamian zobowiązują się do podjęcia pracy w spółce i przepracowania określonej liczby lat.

Warunki wypłaty

Umowa przewiduje też sankcje dla tych, którzy nie przykładają się do nauki lub po jej zakończeniu znajdą innego pracodawcę. Stypendysta zwraca otrzymane pieniądze wraz z odsetkami w trzech przypadkach: jeśli nie ukończy nauki w terminie, nie uzyska tytułu zawodowego magistra inżyniera albo po zakończeniu nauki nie podejmie pracy w spółce.

Spółka chciała potwierdzić, że wydatki na stypendia mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. każdorazowo z chwilą wpłaty stypendium. Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za prawidłowe.

Fiskus przyznał, że spółka ponosi wydatki po to, by zapewnić sobie możliwości prawidłowego funkcjonowania. Ich celem jest zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów, ponieważ na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych kadr.

– Oznacza to, że wypłacone przez spółkę świadczenia spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, więc mogą być zaliczone do kosztów podatkowych – przyznał fiskus.

Dyrektor KIS wyjaśnił też, że wydatków na naukę nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi przychodami. Dlatego należy je odliczyć na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT jako koszt pośredni. Moment odliczenia zależy od daty ujęcia kosztu w księgach rachunkowych.

– Jeśli wydatki na stypendia zostaną rozpoznane dla celów księgowych w momencie wypłaty, to dla celów podatkowych powinny zostać rozliczone w tym samym momencie – stwierdził dyrektor KIS.

Podobną odpowiedź uzyskała huta, która wypłaca stypendia uczniom technikum (IBPB-1-1/4510-227/16-1/AM). Może je odliczyć w dacie wypłaty.

Jest związek z działalnością

Eksperci chwalą interpretację. Według prawnika Marcina Malinowskiego to zmiana stanowiska. Do niedawna skarbówka twierdziła bowiem, że stypendia dla przyszłych pracowników nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

– To dobrze, że fiskus wychodzi naprzeciw firmom, które wdrażają programy stypendialne. Sytuacja na rynku pracy zmieniła się w ostatnich latach. Szczególnie w branżach technicznych brakuje pracowników. Programy zaradcze stają się więc coraz popularniejsze – mówi ekonomista Paweł Lewandowski.

A co z uczniami i studentami, którzy otrzymują stypendia od przedsiębiorcy? Marcin Malinowski przypomina, że co do zasady jest to przychód z innych źródeł, podlegający PIT. Całkowicie zwolnione z podatku są m.in. stypendia naukowe i doktoranckie oraz socjalne, pochodzące z budżetu państwa, samorządu terytorialnego lub budżetów szkół czy uczelni. Stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez samorządy terytorialne i organizacje pożytku publicznego są zwolnione z PIT do 3800 zł rocznie.

– Świadczenia ufundowane przez prywatną firmę nie spełniają jednak warunków umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia – mówi prawnik.

Grzegorz Grochowina menedżer w KPMG w Polsce

Interpretacja zawiera dwie pozytywne dla przedsiębiorców wiadomości. Po pierwsze, fiskus uznaje, że wydatki na stypendia mają związek z prowadzoną działalnością i mogą być kosztem podatkowym. Po drugie, można je rozliczyć w miesiącu ich poniesienia, gdyż nie da się ich przyporządkować do konkretnych przychodów, ale dotyczą całokształtu działalności. TXT - Krotko - 8.25 - L: Pozytywna odpowiedź fiskusa daje zielone światło przedsiębiorcom z innych branż. Należy mieć nadzieję, że również w innych przypadkach organ podatkowy zgodzi się na odliczenia wydatków na stypendia. Firma rozważająca takie działania powinna jednak wystąpić o własną interpretację, a we wniosku udowodnić związek wypłat z prowadzonym biznesem.

nr interpretacji: 0111-KDIB2-3.4010.37.2018.1.PB

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL