fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak ustalić koszt wytworzenia składnika majątku

Fotolia.com
Zdarza się, że przedsiębiorca sam buduje budynek czy budowlę na potrzeby swojej firmy. Zanim zacznie ją amortyzować, musi najpierw obliczyć jej wartość początkową.

Do wytworzenia środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) we własnym zakresie najczęściej dochodzi w przypadku inwestycji budowlanych.

Co do zasady, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia (art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT i art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Katalog kosztów poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego, które składają się na koszt wytworzenia środka trwałego, jest otwarty. Ustawodawca obejmuje pojęciem „koszty wytworzenia środka trwałego" wszelkie koszty, których poniesienie jest związane bezpośrednio z wytworzeniem danego środka trwałego. Kryterium uznania danego wydatku za składający się na wartość początkową wytwarzanego środka trwałego, jest ocena czy stanowi on element procesu wytwarzania tego składnika majątku podatnika. Jednocześnie w tej regulacji prawnej ustawodawca wyraźnie wyłączył pewne koszty.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA