fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Premie są kosztem w dacie ich wypłaty

www.sxc.hu
Premie nie mogą być uznane za „należne" przed ich uchwaleniem przez spółkę. Świadczenia te są należne dopiero, gdy zostały przyznane pracownikom, gdyż dopiero wtedy pracownicy stają się uprawnieni do dochodzenia wypłaty z tytułu ich przyznania.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 stycznia 2017 r. (III SA/Wa 2822/15).

Zgodnie z obowiązującym układem pracy spółka wypłaca pracownikom premie (miesięczne, kwartalne i roczne), których wysokość uzależniona jest od indywidualnych lub zbiorczych osiągnięć pracowników firmy. Wielkość premii może zostać zredukowana do zera, co oznacza, że mogą wystąpić sytuacje, że pracownik – niezależnie od swoich indywidualnych osiągnięć – w ogóle nie otrzyma premii. Dodatkowo, za każdy rok pracownikom przysługuje dodatkowa premia roczna, wypłacana w kolejnym roku kalendarzowym, najpóźniej z wynagrodzeniem za czerwiec. Wypłata premii rocznych (w tym dodatkowej premii rocznej) następuje zawsze po dniu złożenia zeznania CIT-8 za poprzedni rok podatkowy, tak więc na dzień złożenia zeznania nie jest znana rzeczywista wysokość przyznanej premii. Dlatego spółka zawiązuje rezerwę na wypłacane premie. Spółka zapytała organ podatkowy, czy wypłacone premie w roku następujący...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA