fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ustalić przychody i koszty w konsorcjum

Adobe Stock
Kwoty uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia każdy wspólnik rozlicza proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Zasada ta dotyczy także ponoszonych wydatków.

Według przepisów ustawy o CIT, czynności wykonywane w ramach konsorcjum traktowane są zazwyczaj jako czynności realizowane w formie wspólnego przedsięwzięcia. Oznacza to, że przychody uzyskane przez konsorcjum każdy uczestnik powinien rozpoznać proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Proporcja stosowana do podziału zysków pomiędzy podmioty uczestniczące w konsorcjum powinna być stosowana również do podziału poniesionych kosztów w ramach podejmowanych czynności.

Rozliczając osiągane przychody oraz odpowiednio ponoszone koszty w związku z realizacją zadań w ramach konsorcjum, podatnicy powinni uwzględnić regulacje, które w sposób szczególny traktują kwestie rozliczeń tego rodzaju przedsięwzięć. Według przepisów ustawy o CIT, realizacja wspólnego celu za pośrednictwem ustanowionego konsorcjum traktowana jest co do zasady jako wspólne przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.

Ustalenia umowne i współkontrola

Ustawy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA