fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy odpisy od aparatury do prac B+R są kosztem kwalifikowanym

AdobeStock
Aparatura naukowo-badawcza to zespół współpracujących urządzeń wykorzystywanych w twórczej działalności obejmującej badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach z wyroku z 20 stycznia 2021r. (I SA/Gl 1378/20).

Spółka (podatnik) jest producentem półfabrykatów i zamierza korzystać z ulgi na badania i rozwój (B+R) w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania i weryfikacji w warunkach przemysłowych technologii produkcji określonych wyrobów. Podatnik ponosi z tego tytułu m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników technicznych i pomocniczych oraz koszty związane z zakupem elementów stanowiska prototypowego. Odpisy amortyzacyjne od ww. środków zaliczane są przez spółkę do kosztów uzyskania przychodu w części niedofinansowanej. Podatnik ponosi także koszty związane z leasingiem urządzeń do testowania badanych procesów i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy stanowiska prototypowego. Poszczególne opłaty i raty leasingowe spółka zalicza bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu w części niedofinansowanej.

Spół...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA