fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Świąteczny prezent dla pracowników a PIT

AdobeStock
Świadczenia socjalne dla pracowników są obecnie zwolnione z podatku do 2 tys. zł rocznie.

Ustawa antykryzysowa zwiększyła niektóre zwolnienia z PIT. To dobra wiadomość dla pracodawców, którzy wspierają swoją załogę.

Co mogą przekazać pracownikom bez podatku? Choćby prezenty finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na przykład świąteczne paczki. Wcześniej zwolnienie podatkowe wynosiło 1 tys. zł na wszystkie świadczenia otrzymane w ciągu roku. Ustawa antykryzysowa podniosła ten limit do 2 tys. zł. Wprawdzie weszła w życie 31 marca, ale wyższe zwolnienie dotyczy całego 2020, a także 2021 r.

Zwiększenie limitu daje większe możliwości bezpodatkowego wspierania zatrudnionych. Trzeba tylko pamiętać, żeby pomoc dla pracowników została w całości sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (lub funduszy związków zawodowych). Ulgą premiowane są świadczenia rzeczowe bądź pieniężne. Przy czym w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT jest zastrzeżenie, że świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Wzrosła też ulga na zapomogi otrzymywane w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Są zwolnione w całości z PIT, jeśli zostaną wypłacone np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo z funduszy związków zawodowych. Jeśli z innych źródeł, ulga wynosiła 6 tys. zł rocznie, ustawa antykryzysowa podniosła ją zaś na 2020 r. do 10 tys. zł. Inne zapomogi, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom, którzy do niej należą, są zwolnione w 2020 r. do 3 tys. zł (wcześniej 1 tys. zł).

W tym, a także w przyszłym, roku korzystniejsze są też zasady rozliczania dopłat do wakacyjnego wyjazdu dzieci pracownika. Przypomnijmy, że aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba spełnić parę warunków. Art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wymienia – jako zwolnione z podatku – dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych. Zwolnione są też dopłaty do przejazdów związanych z wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Ulga dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18. Jeśli wakacje są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (oraz zgodnie z odrębnymi przepisami właściwego ministra) – zwolniona jest cała kwota. Jeśli z innych źródeł – mamy roczny limit. Generalnie wynosi 2 tys. zł, na 2020 i 2021 r. został zwiększony do 3 tys. zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy antykryzysowej, wyższe zwolnienia, np. na dofinansowanie wakacji, powinny się przyczynić do pośredniego wsparcia branży turystycznej, która z powodu epidemii koronawirusa przeżywa duże trudności finansowe.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA