fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Czy można zlecić zapłatę zaliczki PIT od pracowników osobie trzeciej

Fotolia.com
Pracodawca nie może zlecić na zewnątrz naliczania i odprowadzania zaliczek na PIT od swoich pracowników.

Zapłata zaliczki na PIT od pracowników lub zleceniobiorców przez osobę trzecią działającą w charakterze posłańca (wyręczyciela) nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania płatnika.

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Sprawa dotyczy niemieckiej firmy planującej zatrudnić pracowników w Polsce. Rozważa zawarcie ze spółką doradczą umowy o świadczenie usług kadrowo-płacowych.

Usługodawca miałby sporządzać listy płac, deklaracje składek na ubezpieczenie społeczne, naliczać miesięczne zaliczki na PIT etc.

Dodatkowo, by ułatwić działania niemieckiego przedsiębiorcy, polski usługodawca mógłby przejąć realizację przelewów z tytułu składek ZUS, zaliczek na PIT i wynagrodzeń z założonego przez siebie konta. Rachunek ten zasilany byłby przelewami od niemieckiego kontrahenta.

Zagraniczny przedsiębiorca wyjaśnił, że przekazywane spółce doradczej pieniądze będą pochodzić ze środków zatrudnionych u niego pracowników, tj. wypłacane tym osobom wynagrodzenie będzie odpowiednio pomniejszone o kwotę zaliczki na PIT, a ta przekazywana spółce doradczej.

Zaliczki byłyby wpłacane na konto odpowiedniego urzędu skarbowego. Na pytanie KIS firma odpowiedziała, że kwota zaliczki od jednych pracowników będzie przekraczać 1 tys. zł, a od innych nie.

By uniknąć wątpliwości, poinformuje pisemnie naczelnika właściwego urzędu, że powierzyła firmie konsultingowej środki na wpłatę zaliczek na PIT.

Firma pytała, czy wpłata zaliczek w ten sposób spowoduje wygaśnięcie jej zobowiązania z tytułu pełnienia obowiązków płatnika.

Jej zdaniem tak, bo polska firma będzie działać w imieniu i na rzecz płatnika.

Dyrektor KIS zajął przeciwne stanowisko, stwierdzając, że obowiązkiem płatnika jest pobrać i odprowadzić kwotę zaliczek na PIT i żaden przepis nie modyfikuje tego obowiązku. Organ podkreślił, że płatnik znajduje się w innej sytuacji niż podatnik. Ordynacja podatkowa wprost przewiduje sytuacje, w których wpłatę kwoty podatku przez osobę trzecią uważa się za pochodzącą od podatnika. Jest tak m.in. wtedy, gdy kwota nie przekracza 1 tys. zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia jej na zobowiązanie podatnika.

numer interpretacji: 1462-IPPB4.45 18.1.2017.2.JK3

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA