fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak obliczyć czy spółce przysługuje 15 proc. CIT

Fotolia.com
Spółki kapitałowe mogą płacić 15 proc. CIT. Aby ustalić, czy mają do tego prawo, muszą zsumować wszystkie swoje przychody – twierdzi fiskus.

Od 1 stycznia małe spółki z o.o. i akcyjne odprowadzają niższy podatek. Małe, czyli takie, których przychody nie przekroczyły w zeszłym roku 5, 157 mln zł (to 1,2 mln euro przeliczone na złotówki). Te z większymi obrotami zostały na 19-proc. stawce.

Zdaniem fiskusa przy wyliczaniu przychodów spółka kapitałowa musi uwzględnić nie tylko te z podstawowej działalności, ale też z firmy, w której jest wspólnikiem. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią prowadząca działalność gospodarczą spółka z o.o. Jest również komandytariuszem w spółce komandytowej. Zgodnie z jej statutem ma 99-proc. udział w zysku.

Definicja małego podatnika

Spółka z o.o. chce płacić w 2017 r. niższy CIT. Twierdzi, że jest małym podatnikiem, ponieważ jej ubiegłoroczny przychód nie przekroczył granicznej kwoty. Argumentuje, że na potrzeby liczenia limitu uwzględnia się tylko przychód ze sprzedaży. Tak jej zdaniem wynika z definicji małego podatnika zawartej w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Przepis ten wyraźnie mówi o przychodzie ze sprzedaży powiększonym jedynie o VAT. Nie uwzględniamy więc przychodów z innych tytułów niż sprzedaż, np. z odszkodowań, odsetek czy dopłat.

Spółka z o.o. uważa, że przy ustalaniu statusu małego podatnika nie powinno się też uwzględniać sprzedaży dokonywanej przez spółkę komandytową, w której jest wspólnikiem, i późniejszej wypłaty z zysku tej spółki.

Sumujemy wszystko, nawet odsetki

Fiskus był jednak innego zdania. Przypomniał, że spółka komandytowa będąca spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej nie jest podatnikiem ani PIT, ani CIT. Podatnikami są wspólnicy. Przychody z udziału w spółce komandytowej wyliczają proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Jeżeli spółka komandytowa prowadzi działalność gospodarczą, przychody wspólnika z udziału w tej spółce są przychodami z działalności gospodarczej. Dodaje się je do innych przychodów wspólnika.

Reasumując zatem, by ustalić status małego podatnika, należy wziąć pod uwagę zarówno przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samą spółkę z o.o., jak i sprzedaży spółki komandytowej, w której jest wspólnikiem (interpretacja nr 2461-IBPB-1-3.4510.19.2017.1.TS).

Fiskus każe też doliczać do przychodów ze sprzedaży odsetki, prowizje i inne pożytki ze świadczenia usług finansowych. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów, którą opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 12 kwietnia.

Przypomnijmy, że niższa stawka CIT przysługuje także spółkom, które dopiero rozpoczynają działalność (w pierwszym roku). Z zastrzeżeniem, że preferencja nie dotyczy na początku niektórych firm, które powstały z przekształcenia albo podziału. Ma to zapobiec dzieleniu działalności na części tylko po to, aby płacić niższą daninę.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

Opinia

Paweł Szymański, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego

Definicja małego podatnika w ustawie o CIT mówi o przychodach ze sprzedaży. Interpretując literalnie ten przepis, dochodzimy do dwóch wniosków. Po pierwsze, chodzi o przychody danego podmiotu, a nie firmy, w której ma udziały. Po drugie, są to przychody z tego, czym dany podmiot się zajmuje (sprzedaż towarów, świadczenie usług), a nie z udziałów w innej firmie. Oznacza to, że fiskus w opisanej interpretacji nie ma racji, każąc – dla potrzeb ustalenia statusu małego podatnika – doliczać spółce z o.o. przychody z udziału w spółce komandytowej. Obawiam się jednak, że skarbówka w tej sprawie dobrowolnie nie ustąpi. Inaczej dałaby możliwość przerzucania działalności do spółek osobowych (komandytowych, jawnych) i płacenia niższego CIT także przez duże spółki kapitałowe.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA