fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT-ST – kto i kiedy musi go składać

Księgowy
Adobe Stock
Każdy podatnik CIT zatrudniający pracowników w zakładach, oddziałach, warsztatach, biurach, sklepach, galeriach czy magazynach położonych w innej gminie niż ta, w której znajduje się siedziba podatnika, ma obowiązek składania do organu podatkowego informacji podatkowej CIT-ST.

Termin na złożenie pierwszej informacji CIT-ST w 2021 roku upłynął 20 lutego br.

CIT-ST – jest to informacja podatnika, służąca ustaleniu należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Obowiązek jej składania wynika z art. 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1406 ze zm.; dalej: ustawa o CIT).

Czytaj także: Gmina musi wiedzieć jak dzielić wpływy z CIT

Przedmiotowy przepis stanowi, że podatnicy posiadający zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz dołączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku do...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA