fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Przedsiębiorca zaliczy do kosztów wydatki na zakup lokalu

Fotorzepa, Robert Gardzinski
Podatnik ma prawo kupić mieszkanie własnościowe na potrzeby prowadzonej firmy i amortyzować według podwyższonej 10-proc stawki. W przypadku droższego lokalu można pomniejszyć przychody nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

Przeprowadzenie takiej transakcji wymaga oczywiście spełnienia kilku warunków, ale interpretacje urzędowe są raczej przychylne przedsiębiorcom (np. interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2016 r., IPTPB1/4511-788/15-3/MH).

W sprawie będącej przedmiotem interwencji podatnik prowadzi działalność gospodarczą w branży budowlanej. W ramach działalności otrzymał on długookresowe zlecenie do wykonania w miejscu położonym ok. 200 km od miejsca zamieszkania. Po kilku miesiącach wynajmowania mieszkania służbowego podatnik postanowił kupić własne lokum w miejscu wykonywania zlecenia. Kupione mieszkanie własnościowe planuje wprowadzić do działalności gospodarczej jako środek trwały i amortyzować podatkowo. Wartość początkowa tego środka trwałego zostanie ustalona jako cena zakupu, wynikająca z aktu notarialnego, powiększona o koszty związane z jego nabyciem, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, taksę notarialną itp.

Co istotne, mieszkanie, które podatnik zamierza kupić, zostało wybudowane w 2000 r. oraz przed nabyciem przez niego było wykorzystywane przez ponad pięć lat.

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy może kupić firmowe mieszkanie własnościowe, następnie amortyzować je indywidualną stawką w wysokości 10 proc. rocznie oraz obciążać odpisami amortyzacyjnymi koszty podatkowe swojej działalności. Urząd potwierdził rozumowanie podatnika, uznając, że wydatek ten jest uzasadniony ekonomicznie i poniesiony w celu uzyskania przychodu.

Podatnik zastanawiał się także, jaką stawkę amortyzacyjną powinien przyjąć do rozliczania mieszkania w swoich kosztach. Co do zasady zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o PIT, lokale mieszkalne amortyzuje się przy zastosowaniu stawki 1,5 proc., czyli mieszkanie standardowo amortyzuje się przez ponad 66 lat. Istnieje natomiast możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego, jakim jest lokal mieszkalny. Muszą być jednak spełnione warunki przewidziane w art. 22j ust. 1 ustawy o PIT.

I tak, indywidualne stawki amortyzacyjne mogą być ustalane m.in. dla takich środków trwałych, które w rozumieniu ustawy są używane, a ponadto nie były wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej przez podatnika. Dodatkowo przyspieszona amortyzacja musi trwać co najmniej 10 lat, co oznacza, że maksymalna wysokość rocznej stawki amortyzacji ma wynosić 10 proc.

Aby więc istniała możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji używanego środka trwałego, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki: przed nabyciem środek trwały musiał być wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy (przez kogokolwiek, niekoniecznie przez podatnika) oraz musi być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji danego podatnika.

—Ewelina Majewska-Howis, doradca podatkowy

Przyspieszona amortyzacja tylko przy spełnieniu warunków

Warunki stosowania korzystnej stawki amortyzacyjnej na mieszkanie firmowe:

1. Wydatek na mieszkanie musi być poniesiony w związku z prowadzoną działalności i w celu osiągnięcia przychodu, tj. musi być ekonomicznie uzasadniony.

2. Lokal mieszkalny nie może być nowy.

3. Lokal mieszkalny musi być używany (niekoniecznie przez podatnika) przez okres co najmniej 5 lat

4. Stawka amortyzacji nie może przekroczyć 10 proc. w skali roku.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA