fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: wydatki na usługi szkoleniowe bez limitu w kosztach

123RF
Kwoty wydatkowane na szkolenia, nabywane od podmiotu powiązanego (również za pośrednictwem spółki osobowej), nie są objęte ograniczeniami w odliczaniu ich od przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 stycznia 2019 r. (0111-KDIB2-1.4010.568. 2018.1.AR).

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka kapitałowa będąca członkiem grupy kapitałowej. Zawarła ona umowę ramową z podmiotem powiązanym, na podstawie której pracownicy tej spółki mogą uczestniczyć w szkoleniach oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych, organizowanych przez podmiot powiązany.

Zakres szkoleń ma objąć przede wszystkim tzw. szkolenia miękkie, a także szkolenia specjalistyczne (merytoryczne), w szczególności wnioskodawca wskazał tu szkolenia dotyczące:

- metod pracy;

- profesjonalnej komunikacji;

- rozwiązywania konfliktów;

- ogólnego zarządzania;

- zarządzania zmianami produkcyjnymi;

- umiejętności prowadzenia dialogu (tzw. siła dialogu);

- controllingu i finansów;

- zarządzania projektami;

- wykorzystywania narzędzi marketingowych;

Wnioskodawca wskazał również, że jest wspólnikiem spółki osobowej, która zawarła podobną umowę z tym samym podmiotem powiązanym i również ma ponosić koszty związane z nabywaniem usług szkoleniowych.

1 stycznia 2018 r. wszedł w życie art. 15e ustawy o CIT, ustanawiający ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie niektórych usług niematerialnych od podmiotów powiązanych (lub podmiotów mających siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową). Zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, katalog usług niematerialnych objętych tym limitem zawiera koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Spółka argumentowała we wniosku, że opisane usługi szkoleniowe nie będą przedmiotowo objęte ograniczeniami w zaliczaniu wydatku z tytułu nabycia tych usług do kosztów uzyskania przychodu w związku z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Zdaniem podatnika, usługi szkoleniowe nie noszą cech świadczeń doradczych, w szczególności ich przedmiotem nie jest udzielanie fachowych porad. Wnioskodawca ocenił, że nie będą one również świadczeniem podobnym do usług zarządzania, twierdząc, że w ramach usług szkoleniowych nie dochodzi do wskazania, a tym bardziej narzucenia rozwiązania mającego wpływ na bieżące problemy występujące w spółce. Ponadto, zdaniem wnioskodawcy, zarządzanie wymaga aktywnego działania ze strony zarządzającego, które ma bezpośredni wpływ na sytuację podmiotu zarządzanego. Te aspekty nie pojawiają się w przypadku nabywania usług szkoleniowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał powyższe stanowisko za prawidłowe, jednocześnie odstępując od uzasadnienia prawnego oceny.

Artur Hołubczuk konsultant w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Stanowisko organu podatkowego niewątpliwie zasługuje na aprobatę. Nie jest to pierwsza interpretacja indywidualna, w której potwierdzono, że limit wyrażony w art. 15e ustawy o CIT nie obejmuje wydatków na usługi szkoleniowe, i nie należy ich utożsamiać z usługami doradczymi, zarządzania lub świadczeniami podobnymi.

Usługi szkoleniowe, na co wskazuje wykładnia językowa, dotyczą świadczeń ukierunkowanych na uzupełnienie czyjegoś wykształcenia lub wiadomości z danej dziedziny, a co za tym idzie ich celem jest rozwój umiejętności indywidualnych lub przekazanie informacji. Słusznie zatem organ potwierdził stanowisko podatnika. Uznanie usług szkoleniowych za świadczenia podobne do usług doradczych lub zarządzania wiązałoby się bowiem z zastosowaniem bardzo szerokiej wykładni tych pojęć, nie znajdującej potwierdzenia w powszechnych definicjach słownikowych.

Analizowana interpretacja jest istotna z perspektywy podatników. Ze względu na brak w ustawie o CIT definicji legalnej usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także z powodu otwartego charakteru katalogu z art. 15e ustawy o CIT, podatnicy muszą każdorazowo i indywidualnie oceniać wydatki, które potencjalnie mogą podlegać ograniczeniu. Kolejna interpretacja potwierdzająca istniejącą praktykę jest dobrym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego i jednolitego podejścia organów podatkowych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA