fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Ustawa antykryzysowa: darowizny na walkę z koronawirusem dadzą ulgę w PIT, CIT i 0 proc. VAT

Adobe Stock
Podatnik, który do 30 kwietnia br. przeznaczy środki na walkę z koronawirusem, może odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 200 proc. wartości pomocy.

Darowizny przekazane od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie Covid-19:

- podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o Covid-19 z 2 marca br., tj. wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą (są to przede wszystkim szpitale; wykaz jest ogłaszany w dzienniku urzędowym przez wojewodów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ),

- Agencji Rezerw Materiałowych,

- Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,

podatnicy CIT i PIT będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania (dochodu) na bardzo korzystnych zasadach. W przypadku przekazania darowizny:

1) do 30 kwietnia 2020 r. – odliczyć można kwotę odpowiadającą 200 proc. wartości darowizny,

2) w maju 2020 r. – można odliczyć 150 proc. wartości darowizny,

3) do 30 września 2020 r. – odliczenie może objąć kwotę odpowiadającą 100 proc. wartości darowizny.

Zerowa stawka VAT

Dodatkowo od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje zerowa stawka VAT w przypadku darowizn na rzecz ww. podmiotów:

- wyrobów medycznych,

- produktów leczniczych oraz substancji czynnych,

- produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących),

- szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej,

- testów diagnostycznych,

- środków ochrony indywidualnej (wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawkę 0 proc. VAT można stosować pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym. Musi z niej wynikać, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z Covid-19.

W przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego a 25 marca 2020 r. wystarczające jest pisemne potwierdzenie dokonania darowizny.

Z korzyścią dla darczyńców

Wprowadzone rozwiązania są korzystne dla podatników, gdyż:

1) pozwalają odliczyć także darowizny wsteczne, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy,

2) występuje mnożnik wartości darowizny,

3) z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19-proc. podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

4) odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać przy obliczaniu zaliczek bieżących – już w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy),

5) preferencja przy darowiznach rzeczowych dotyczy także VAT.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

Zdaniem autora

Pawel Tomczykowski, partner zarządzający, kancelaria Ożóg Tomczykowski

Nowe przepisy mogą motywować do pomocy na rzecz szpitali. Aby jednak skorzystać z wprowadzonych preferencji, należy pamiętać, że w przypadku placówek medycznych darowizny mogą dotyczyć tylko tych placówek, które są zamieszczone w wykazie dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Ponadto darowizny pieniężne muszą być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki. Wydatków na ww. cele nie będzie można odliczyć od dochodu, jeżeli wcześniej przedsiębiorca zaliczy je do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA