fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Ustawa antykryzysowa: zmiana terminów podatkowych

Adobe Stock
Dzięki przesunięciu w czasie obowiązków informacyjnych względem fiskusa przedsiębiorcy mogą skupić się na ochronie firmy oraz pracowników przed skutkami epidemii.

Nowe regulacje przesunęły do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec–maj 2020 r. Warunki łączne do skorzystania z tej możliwości to:

- spadek o co najmniej 50 proc. przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz

- poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19.

CIT-8 do końca maja lub lipca

Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT. W przypadku podatników, którzy osiągali wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu albo u których uzyskane przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. łącznych ich przychodów, termin na złożenie i wpłacenie podatku został przedłużony do 31 lipca 2020 r.

Niewątpliwą korzyścią rozwiązania wprowadzonego rozporządzeniem ministra finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (DzU poz. 542) jest faktyczne przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT-8 i wpłatę podatku dochodowego od osób prawnych. W obecnej rzeczywistości, którą należy zaklasyfikować jako szczególną, niezbędne jest podejmowanie rozwiązań, które mają na uwadze szeroko rozumiany interes podatników.

Więcej czasu na informacje

Do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego został przedłużony termin na sporządzenie i przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (przedłużenie stosuje się w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.).

Do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym przedłużono natomiast termin na przesłanie przez płatników nierezydentom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym (przedłużenie stosuje się do podmiotów, których rok podatkowy zakończył się między 31 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych przedłużone zostały terminy na sporządzenie oraz przesłanie przez osobę prawną ORD-U (czyli informacji o umowach zawartych z nierezydentami). Przedłużony został także termin na przesłanie IFT-2R (czyli informacji o dokonanych wypłatach i pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym).

Ceny transferowe

Do 30 września 2020 r. wydłużony został termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotnie określony dziewięciomiesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej 29 września 2020 r.

Dla pozostałych podmiotów powiązanych, tj. dla których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotny dziewięciomiesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa 30 września 2010 r. lub później, termin dziewięciomiesięczny został utrzymany.

16 marca br. MF opublikowało wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P). Nadal trwają natomiast prace nad przygotowaniem formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych. Niezależnie od sytuacji epidemicznej rozwiązania techniczne wciąż są zatem w opracowaniu.

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

Marcin Rozbicki jest prawnikiem w kancelarii Ożóg Tomczykowski

Zdaniem autorki

Krystyna Szydłowska, doradca podatkowy, ACCA w kancelarii Ożóg Tomczykowski

Podatnicy CIT mogą wykorzystać środki, które powinny być przeznaczone na zapłatę CIT, na uregulowanie zobowiązań wobec np. swojej kadry pracowniczej. Zabezpieczą tym samym zarówno miejsca pracy, jak i miejsca jej wykonywania. Ta regulacja nie oznacza możliwości nieuregulowania zobowiązania podatkowego, lecz efektywnie odracza obowiązek jego zapłaty oraz złożenia deklaracji podatkowej w terminie. Wadą tego rozwiązania jest to, że w razie wykorzystania większości środków (w tym przeznaczonych na podatek dochodowy) na regulowanie bieżących zobowiązań podatnik może się znaleźć w sytuacji, w której upłynie termin 31 maja/lipca 2020 r., a on sam w dalszym ciągu nie będzie posiadał środków umożliwiających uregulowanie CIT.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA