fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Split payment w VAT: błędne oznaczenie faktury nie wyłącza wydatku z kosztów

Adobe Stock
Podatnik może zapłacić z pominięciem split payment za fakturę z klauzulą „mechanizm podzielonej płatności", jeśli dokumentuje ona nabycie towarów spoza załącznika nr 15 do ustawy o VAT albo wartość transakcji nie przekracza 15 tys. zł brutto.

Od 1 stycznia 2020 r., podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15 tys. zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej), pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności" została dokonana z pominięciem tego mechanizmu (art. 22p ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT).

Transakcje między przedsiębiorcami

Zgodnie z art. 19 prawa przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w  walutach obcych przelicza się na złote według średniego ku...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA