fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: moment odliczenia rocznej premii dla pracowników

123RF
Nagrody regulaminowe, czyli wynikające z zapisów umowy o pracę, pracodawca zaliczy do kosztów roku, za który są należne, pod warunkiem ich terminowego wypłacenia.

Firmy często mają wątpliwości dotyczące prawidłowego momentu zaliczania do kosztów podatkowych rocznych premii pracowniczych.

Moment zaliczania rocznych premii pracowniczych do kosztów podatkowych wypłacającego je pracodawcy zależy od rodzaju premii (uznaniowa/regulaminowa) oraz od formy zatrudnienia (umowa o pracę/zlecenie/inne). W kontekście ujęcia podatkowego istotny jest zarówno moment podjęcia decyzji o wypłacie premii, jak i sam moment jej wypłaty.

Spóźnione – kasowo

Co do zasady zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o CIT wynagrodzenia zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone w terminie określonym w umowie z pracownikiem.

Przykład

Zgodnie z regulaminem pracodawca wypłaca wynagrodzenia do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenia są należne. Wynagrodzenia za grudzień 2015 r. zostały uregulowane 8 stycznia 2016 r. Wypłacone zostały terminowo, w związku z tym zostaną ujęte w kosztach podatkowych grudnia.

Jeśli wynagrodzenie nie zostanie wypłacone terminowo, to kwalifikowane jest jako koszt podatkowy dopiero w momencie wypłaty (kasowo). W odniesieniu do powyższego przykładu, gdyby wynagrodzenie zostało wypłacone 15 stycznia 2016 r., to pracodawca zaliczyłby je do kosztów podatkowych stycznia.

Dotyczy to także premii regulaminowych, których wypłata jest z góry określona, na przykład przez odpowiedni zapis w umowie o pracę. Premie regulaminowe są kosztem uzyskania przychodu za rok, za który zostały wypłacone, oczywiście po spełnieniu warunku terminowej wypłaty.

Uznaniowe z wątpliwościami

Większe wątpliwości budzi kwestia premii uznaniowych – przyznawanych na przykład na podstawie rocznej oceny pracowników. Premie takie stają się kosztem uzyskania przychodu w momencie podjęcia ostatecznej decyzji o wypłacie, również pod warunkiem terminowej wypłaty. Organy podatkowe potwierdzają takie rozumowanie w licznych interpretacjach, np. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 25 czerwca 2015 r. (IPPB5/ 4510-257/15-4/AS) lub Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 7 grudnia 2015 r. (IPPB6/ 4510-348/15-2/AK).

Zdaniem autorki

Dominika Kucharczyk, konsultantka w ABC Tax

Można jeszcze sprawdzić, kiedy przelano pieniądze

Opisane w artykule reguły odnoszą się do osób zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie różnorodnych umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenia, umowy o dzieło) benefity w postaci premii rocznej, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT, stają się kosztem podatkowym w momencie ich wypłaty. To samo dotyczy osób należących do rad nadzorczych, zarządów oraz osób zatrudnionych na kontraktach menedżerskich. Nawet jeśli dotyczą roku 2015 i w księgach rachunkowych zostaną ujęte właśnie w tym roku, to na potrzeby sporządzenia CIT-8 należy je wyeliminować z kosztów. W celu obniżenia dochodu i zapłaty niższego podatku firmom bardziej się opłaca zaliczyć premie do kosztów uzyskania przychodu zeszłego roku. Dlatego pracodawca decydujący się na przyznanie benefitów poza wynagrodzeniem zasadniczym powinien dokładnie przeanalizować charakter i moment wypłaty takich premii, aby bez przeszkód mogły zostać ujęte w ciężar kosztów podatkowych zeszłego roku.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA