fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozliczenie straty podatkowej w spółkach kapitałowych

Księgowi
AdobeStock
Z końcem każdego roku podatkowego jednostki te są zobowiązane, na podstawie prowadzonej przez siebie ewidencji rachunkowej, określić wynik finansowy swojej działalności zarówno: bilansowy, jak i podatkowy. Jeśli księgi rachunkowe prowadzone są w sposób nierzetelny, nie pozwalający na prawidłowe określenie dochodu bądź straty fiskus ma prawo dokonać ustaleń w drodze oszacowania.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają wartość samych przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Od 2018 r obowiązuje podział dochodów na te osiągane z zysków kapitałowych oraz pozostałe.

Czytaj także: Sposoby pokrycia straty bilansowej w spółkach kapitałowych

Sposób ustalenia wysokość straty

Prawidłowe ustalenie wysokości straty wiąże się ściśle z prawidłowym przypisaniem wydatków do właściwego źródła. Ponadto, żeby prawidłowo określić wysokość dochód lub stratę nie należy uwzględniać przychodów i kosztów, które:

- pochodzą ze źródeł niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są z niego zwolnione

- osiągnięte zostały przez podatników nieposiadających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, ale prowadzących na t...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA