fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dofinansowanie na koszty kwalifikowane bez podatku

Adobe Stock
Wystąpienie pośredniego wpływu dotacji na cenę świadczonych usług, nawet niewątpliwe, to zbyt mało, aby uznać ją za podlegającą opodatkowaniu.

Spór w sprawie dotyczył opodatkowania VAT dofinansowania dla jednego z instytutów. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Jest też jednostką naukową.

Placówka wskazała, że zamierza zrealizować operację – w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Pomoc na jego realizację w zakresie zapewniania usług zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury zostanie przyznana w formie do 100 proc. refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2 mln zł.

Czytaj także: Dopłata do cen sprzedawanych towarów lub usług w ewidencji księgowej

Instytut podkreślał, że działania związane z realizacją projektu zostaną sfinansowane z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy. Zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych zostanie dokonany przez agencję jednorazowo po zakończeniu realizacji projektu lub w transzach po zakończeniu każdego etapu. ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA