fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

CIT: zakupy materiałów poza specjalną strefą ekonomiczną wykluczają preferencję

Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
Do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego niezbędne jest, aby każdy etap procesu produkcyjnego został zrealizowany na terenie SSE.

Taki wniosek płynie z interpretacji indywidualnej wydanej 11 grudnia 2017 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-2.4010.335.2017. 1.BD).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie stosownego zezwolenia. Jednym z głównych wyrobów produkowanych przez spółkę są mufy termokurczliwe, wykorzystywane w branży ciepłowniczej do budowy i remontów sieci ciepłowniczej. Mufa wykonywana jest poprzez odpowiednie uformowanie rury wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości, a następnie wyposażenie tak przygotowanego elementu w odpowiednie uszczelnienie. Ponadto, finalny produkt, w postaci gotowych zestawów, może się składać z dodatkowych komponentów, zwiększających użyteczność produktu.

Wśród ulepszeń oferowanych przez wnioskodawcę znajdują się m.in. opaski termokurczliwe, które założone na końce mufy dodatkowo zwiększają szczelność, jaką oferuje produkt bazowy. Spółka kupuje opaski termokurczliwe w postaci rur wykonanych z elastycznego tworzywa od kontrahenta spoza SSE. Następnie materiał ten jest cięty na odcinki tworzące opaski o wymiarach oferowanych przez spółkę oraz pakowane w opakowania, które zapobiegają ich zabrudzeniu.

Wnioskodawca wniósł o ustalenie czy dochód uzyskany przez spółkę ze sprzedaży muf, do których zostały dołączone opaski termokurczliwe, korzysta w całości ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

W ocenie spółki, dochód uzyskiwany ze sprzedaży muf, do których dołączono opaski termokurczliwe stanowiące dodatkowe zabezpieczenie, powinien w całości korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych bez względu na fakt, że materiał do ich wytworzenia został kupiony od dostawcy spoza SSE.

Organ nie podzielił argumentacji spółki i wydał interpretację indywidualną, w której zwrócił uwagę na niedochowany w tym przypadku warunek terytorialności działalności. Organ uznał, że spółka powinna wyłączyć z dochodu podlegającego zwolnieniu strefowemu dochód ze sprzedaży wyrobu finalnego, w części, w jakiej spółka nabyła element potrzebny do realizacji zestawu od podmiotu spoza SSE.

Zdaniem autora

Kajetan Szymkow, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, dochody przedsiębiorcy strefowego podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, z zastrzeżeniem, że są uzyskiwane z działalności prowadzonej na terenie SSE, której zakres został ujęty w treści zezwolenia.

Poziom skomplikowania niektórych procesów produkcyjnych, jak również złożoność oferowanych produktów nierzadko wymagają od przedsiębiorców strefowych korzystania z usług kooperantów oraz nabywania półproduktów od podmiotów zewnętrznych, w tym prowadzących działalność poza terenem SSE. Produkcja kompletnego wyrobu bez współpracy z innymi przedsiębiorcami jest w praktyce często niemożliwa.

Z tych powodów należy krytycznie ocenić stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w komentowanej interpretacji indywidualnej. Powołując się na wyniki wykładni językowej przepisów prawa organ stwierdził, że do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego niezbędne jest, aby każdy etap procesu produkcyjnego został zrealizowany na terenie SSE. Podejście takie, choć zgodne z dominującym stanowiskiem organów podatkowych, jest pobawione indywidualnego spojrzenia na charakter działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Organy obligują każdego przedsiębiorcę strefowego do ustalania, jaka część osiąganego przez niego dochodu ze sprzedaży finalnego wyrobu została wygenerowana w związku z nabyciem towarów i usług od kooperantów spoza SSE oraz uwzględnienia tej części dochodu w wyniku opodatkowanym na zasadach ogólnych. Ponadto, niezależnie od braku możliwości częściowego korzystania ze zwolnienia, na przedsiębiorcę nakładane są dodatkowe obowiązki administracyjne.

Należy podkreślić, że odmienne konkluzje w tym zakresie wynikają z orzecznictwa sądów administracyjnych. Jak wskazał NSA w uzasadnieniu do wyroku z 26 kwietnia 2017 r. (II FSK 1440/16), prawo do korzystania ze zwolnienia wymaga każdorazowo oceny, jaki charakter miały czynności wykonywane poza terenem SSE oraz jakie było ich znaczenie w procesie produkcji. Przy braku precyzyjnych definicji ustawowych sądy administracyjne wskazują, że dokonując oceny, czy określony dochód osiągany przez przedsiębiorcę strefowego może zostać objęty zwolnieniem, należy zwrócić uwagę m.in. na to czy działalność realizowana na terenie SSE na podstawie zezwolenia powinna zostać uznana za kluczową, tj. tą, która nadaje określonym wyrobom wartość dodaną, oraz czy czynności wykonane poza terenem SSE mają charakter akcesoryjny wobec tych wykonanych w zakładzie strefowym.

Istotą analizowanego problemu jest ustalenie racjonalnych granic stanowiących o tym jak szeroki może być zakres wykorzystania usług i komponentów nabywanych od kontrahentów prowadzących swoją działalność poza terenem SSE, aby dochody generowane przez podmiot strefowy można uznać za zwolnione z opodatkowania. Wobec braku takiego wyznacznika każda sprawa powinna podlegać indywidualnej ocenie, po zapoznaniu się z konkretnym stanem faktycznym, przy uwzględnieniu w szczególności kryteriów wymienianych w orzecznictwie. Wykonywanie niektórych komponentów lub wybranego elementu procesu produkcyjnego poza terenem SSE nie powinien automatycznie skutkować brakiem możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu podmiotu strefowego w części odpowiadającej nabyciu tych komponentów i usług. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA