fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy koszty licencji można odliczyć od podatku

AdobeStock
O związku opłaty za licencję z wytworzeniem lub nabyciem towaru decyduje to, czy wydatkowana kwota jest „inkorporowana" w produkcie, a więc czy wpływa na jego finalną cenę jako jeden z wielu wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji i dystrybucji danego dobra.

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 grudnia 2019 r. (0111-KDIB2-1.4010.425.2019.2.AP).

W toku działalności produkcyjnej podatnik korzysta z know-how udostępnianego w formie licencji przez podmiot powiązany. W zamian uiszcza opłaty licencyjne naliczane jako procent sprzedaży netto produktów wytworzonych na podstawie udostępnionego know-how. Zakres licencji obejmuje korzystanie z wiedzy dotyczącej produkcji (sprzętu, procesu technologicznego, formuł produkcyjnych) opracowanej lub posiadanej przez licencjodawcę. Licencja wykorzystywana jest zatem w procesach będących głównym przedmiotem działalności wnioskodawcy.

Czytaj także: Licencja typu „end-user" bez podatku u źródła

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zasadności uwzględniania ww. kosztów w kalkulacji podstawy opodatkowania dyrektor KIS stwierdził, że koszty licencji są bezpośrednio związane z produkowanymi towarami, a zatem nie są objęte ograniczeniami wynikającymi z art. 15e...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA