fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Domowy internet poza firmowymi kosztami

www.sxc.hu
Przedsiębiorca mający biuro we własnym mieszkaniu, który płaci abonament za dostęp do sieci internetowej i nie jest w stanie wyodrębnić z niego części opłaty dotyczącej działalności gospodarczej, nie rozliczy tych wydatków w swoim rachunku podatkowym.
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (działalność biurowa) we własnym mieszkaniu (które jest współwłasnością majątkową małżeńską). Mieszkanie ma 80 m2. Przedsiębiorca zgłosił w urzędzie gminy wykonywanie działalności w domu i zadeklarował, że dla celów działalności będzie wykorzystywać 15 m2. Dlatego co miesiąc wlicza do kosztów 15/80 kwoty czynszu za mieszkanie. Czy opłaty za internet może zaliczyć w koszty działalności, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, skoro dostęp do sieci jest wykorzystywany także do celów prywatnych? Jak takie wydatki ująć w podatkowej księdze? Czy ma jakieś znaczenie, że na fakturze za internet są wpisani jako nabywcy oboje małżonkowie? – pyta czytelnik.
Organy podatkowe przyjmują, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w mieszkaniu (domu), w którym mieszka, mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu użytkowania sieci internet, gdyby stosowna umowa dotycząca użytkowania tej sieci została zawarta w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Nie wydaje się jednak właściwe, aby wydatki na dostęp do internetu rozliczać proporcjonalnie do powierzchni mieszkania wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (zob. interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 25 czerwca 2012 r., IBPBI/1/415-379/12/ZK).
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowę na dostawę internetu podatnik zawarł łącznie z żoną (faktura wystawiana jest na oboje małżonków), a więc dostęp do sieci służy głównie potrzebom osobistym.
Moim zdaniem czytelnik nie powinien więc zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych prowadzonej przez siebie firmy. Rozumiem, że opłaty za używanie internetu mają charakter abonamentowy i nie można wyodrębnić części opłat związanych tylko z działalnością, jak np. mogłoby to być w przypadku billingu za rozmowy telefoniczne.
—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA