fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawidłowa dokumentacja leży w interesie podatników

Dokumentacja podatkowa
Dokumentacja podatkowa
Adobe Stock
W świetle art. 9a ust. 1 pkt 1 i ust. 1d ustawy o CIT w wartości transakcji w przypadku umowy pożyczki należało ujmować zarówno wartość przeniesionych na własność biorącego pieniędzy (kapitał), jak i sumę należnych odsetek stanowiących wynagrodzenie za jej udzielenie.

We wniosku o interpretację z września 2017 r., spółka szczegółowo opisała strukturę własności i powiązania biznesowe. Wyjaśniła n.in., że wartość przychodów i kosztów, przy jej działalności, ustalonych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych nie przekracza aktualnie progu określonego w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT. Nie wyklucza jednak, że próg ten może zostać przekroczony w kolejnych latach. Ponadto już obecnie wartość przychodów i kosztów w rozumieniu ustawy o CIT próg ten przekracza.

Dalej podkreślono, że wspólnikami oraz osobami wchodzącymi w skład zarządu spółki są dwie osoby fizyczne. Udział jednego ze wspólników w kapitale przekracza próg określony w art. 11 ust. 5a ustawy o CIT.

Czytaj także: Ceny transferowe – zmiany w przepisach od 2021 r.

Podatniczka wskazała, że realizuje i może realizować w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi, obejmujące, m.in. nabywanie bądź świadczenie usług o różnym charakterze, w tym usł...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA