fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Fiskus kwestionuje giełdowe koszty

123RF
Inwestor nie odliczy wydatków na doradztwo ani postępowania prawne przeciwko spółkom.

Osoba utrzymująca się z inwestycji giełdowych ma niewielkie możliwości odliczenia kosztów. Wynika tak z najnowszej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Izba odpowiadała na pytanie podatnika, który jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej uzyskuje przychód ze sprzedaży giełdowych akcji. Chciał uzyskać potwierdzenie, że wydatki związane z inwestycjami odliczy w PIT-38.

Związek z przychodem

Inwestor wyjaśnił, że ponosi koszty dostępu do internetu wyłącznie w celu dokonywania transakcji giełdowych. Opłaca też składkę członkowską w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, które zrzesza osoby fizyczne aktywne na GPW. Dzięki temu korzysta z porad prawnych dotyczących inwestycji kapitałowych. Poza tym korzystał z usług doradcy podatkowego.

Mężczyzna ma też rachunek w domu maklerskim i ponosi dodatkowe opłaty za czynności zlecone przez klienta, np. wydawanie potwierdzeń sald czy zawiadomienie spółki w związku z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Był też stroną procesów sądowych przeciwko dwóm spółkom giełdowym, w których posiadał pakiety akcji, co wiązało się z koniecznością poniesienia opłat sądowych. Procesy dotyczyły uchylenia uchwał WZA, które prowadziły do spadku kursu akcji.

Dyrektor izby skarbowej przypomniał w interpretacji, że dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania. Warunkiem odliczenia jest związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a uzyskanymi przychodami.

Dyrektor izby uznał na tej podstawie, że tylko opłaty za internet mogą być kosztem uzyskania przychodów, jeśli służyły dokonywaniu transakcji. Więcej wątpliwości budzą opłaty za czynności w domu maklerskim. Mogą być kosztem, tylko jeśli były przypisane do danej transakcji.

Pozostałe wydatki nie mają ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z przychodem uzyskanym ze sprzedaży akcji. Przykładowo składka członkowska w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych nie podlega odliczeniu. Wydatki na doradztwo pozwoliły bowiem wnioskodawcy pogłębić wiedzę ogólną, a koszty sądowe nie mają związku ani z nabyciem, ani ze sprzedażą akcji.

Zmiana stanowiska

–Trudno zgodzić się z tym stanowiskiem – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce. – Należy mieć nadzieję, że to jednorazowe odstępstwo od korzystnej dla podatników linii interpretacyjnej. Dotychczas fiskus pozwalał na odliczenie m.in. opłat za kursy giełdowe, doradztwo inwestycyjne czy literaturę fachową – dodaje.

numer interpretacji: 2461-IBPB-2-2. 4511.979.2016. 2.HS

@ masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, monika.pogroszewska@rp.pl

Opinia

Robert Morawski, publicysta podatkowy

Interpretacja potwierdza istnienie dwóch niepokojących następstw wadliwej konstrukcji przepisów. Po pierwsze, widać w niej urzędniczą dowolność interpretowania ogólnych reguł z ustawy, które niekoniecznie da się zastosować wprost do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia i realizacji instrumentów finansowych, tj. kosztów ponoszonych „w związku" z inwestowaniem. Po drugie, stanowisko fiskusa pokazuje, że wadliwa redakcja art. 30b ust. 2 ustawy o PIT jest przyczyną daleko idących wątpliwości samych podatników. Ci zaś – poprzez interpretacje indywidualne – starają się uzyskać przyzwolenie na rozszerzenie bardzo wąskiego katalogu kosztów wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy. Dlatego interpretacja niewiele wyjaśnia i tylko wzmacnia wątpliwości.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA