fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy wniosek pracownika o niepotrącanie kosztów wiąże pracodawcę

AdobeStock
Przy obliczaniu zaliczki na podatek osobie zatrudnionej u kilku pracodawców, każdy z nich musi naliczać koszty uzyskania przychodów, nawet jeśli spowoduje to w efekcie przekroczenie ich rocznego limitu.

- Spółka zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę, który to jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Pracownik złożył wniosek z prośbą o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT od marca 2020 r., aby po rozliczeniu rocznym podatku dochodowego nie zwracać podatku do urzędu skarbowego. Czy spółka jako pracodawca ma możliwość uwzględnienia wniosku pracownika?

Stosownie do art. 31 ustawy o PT, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA