fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Rozliczenie ryczałtowe PIT za 2019: czynności, których podjęcie wyłącza zastosowanie ryczałtowego opodatkowania dochodów

Fotolia
Ryczałtowy sposób opodatkowania ma zaletę prostoty, ale nie przysługuje w każdej sytuacji.

Ćwierć miliona euro – taki jest limit przychodów firmy uprawniający do zastosowania rozliczenia ryczałtowego, o ile wykonuje ona działalność, która może być w ten sposób rozliczana. Niemniej jednak nawet przekroczenie tej kwoty w ciągu roku nie powoduje automatycznie przejścia na zasady ogólne.

Co robią ćwierćmilionerzy

Każdemu przedsiębiorcy interesy mogą pójść lepiej, niż się tego spodziewał. A zatem ci, którzy nie przewidywali, że przekroczą ćwierć miliona obrotów, nie tracą od razu prawa do rozliczenia ryczałtowego. Jeśli zatem w 2019 r. zdarzył się taki pomyślny rozwój interesów – wciąż można się rozliczyć na formularzu PIT-28 i opodatkować przychody w sposób zryczałtowany. W takim przypadku jednak przy prowadzeniu takiej samej działalności, nie można być dalej „ryczałtowcem" w 2020 r.

Także gdy dany przedsiębiorca w ciągu roku podatkowego naruszył zasady korzystania z ryczałtu, powinien złożyć PIT-28 obejmujący okres do dnia utraty prawa do ryczałtu. Chodzi tu głównie o dwa przypadki. Po pierwsze, może być to rozszerzenie swojego biznesu o czynności, których nie można rozliczać ryczałtem. Inną przyczyną może być wykonywanie czynności podlegających ryczałtowi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Szczegółowy wykaz rodzajów działalności, których podjęcie wyłącza opodatkowanie ryczałtowe, zawiera załącznik 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2019 r., poz. 43 z późn. zm.). Niektóre z nich podajemy w ramce powyżej.

Jeśli przedsiębiorca chcący rozliczać się ryczałtowo działa w spółce cywilnej lub jawnej, to wszyscy wspólnicy takiej spółki powinni się rozliczać w ten sposób. Innymi słowy – przepisy ustawy o zryczałtowanym PIT nie pozwalają na to, by jeden ze wspólników wybierał np. liniową stawkę 19 proc., a drugi ryczałt. Przychody z udziału w spółce każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku.

Nie można też rozliczać się na deklaracji PIT-28, gdy osiąga się dochody z najmu lub dzierżawy wykonywanych w formie działalności gospodarczej. Można natomiast prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (składając PIT-36), a przychody z najmu prywatnego opodatkować ryczałtowo (i rozliczyć na deklaracji PIT-28).

Małżeństwa nieryczałtowe

Deklaracji PIT-28 nie można składać łącznie z małżonkiem (chyba że małżonkowie są wspólnikami spółki cywilnej lub jawnej i prowadzą działalność objętą ryczałtem). Nie ma możliwości opodatkowania łącznego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podobnie wygląda sytuacja, gdy każde z małżonków ma swój majątek niewchodzący do małżeńskiej wspólnoty majątkowej i czerpie z niego przychody. Jeśli zatem każde z małżonków jest właścicielem osobnego mieszkania, które nabył już przed ślubem i je wynajmuje – oboje składają oddzielne zeznania PIT-28.

Opodatkowanie ryczałtem nie pozwala na rozliczenie łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem (tak jak np. w PIT-37). To przypadek, w którym część przychodów opodatkowana jest ryczałtem, a część na zasadach ogólnych.

Można jednak zastosować wspólne rozliczenie, gdy małżonkowie rozliczają się na zasadach ogólnych, a oprócz tego uzyskują przychody z najmu lub dzierżawy, które rozliczają ryczałtowo.

Czynności zakazane

Do czynności, których podjęcie wyłącza zastosowanie ryczałtowego opodatkowania dochodów, należą (według załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym PIT):

- doradztwo w zarządzaniu lasem;

- przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: infrastruktury drogowej i kolejowej oraz rurociągów i linii przesyłu energii czy telekomunikacyjnych;

- pośrednictwo w sprzedaży hurtowej niektórych towarów (paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów);

- magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów;

- usługi dotyczące budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, jednak są dopuszczone niektóre czynności wymienione w art. 7, w tym utrzymanie porządku w budynkach, kontrole systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, drobne naprawy i roboty budowlane.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA