fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak zakwalifikować wydatki na budowę poniesione przed nabyciem gruntu

123RF
Nakłady związane ze wzniesieniem budynku, który zostaje następnie zaliczony do środków trwałych, powiększają jego wartość początkową, nawet jeśli zostały poniesione przed zakupem działki, na której dany obiekt się znajduje.

- Prowadzę biuro rachunkowe. Zdarza się, że moi klienci ponoszą wydatki związane z budową budynku, który ma zostać w przyszłości zaliczony do ich środków trwałych jeszcze przez zakupem gruntu. W takich przypadkach zostaje zawarta umowa przedwstępna nabycia działki, a do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej zawierana jest umowa najmu lub dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Do wydatków tych należą przede wszystkim wszelkiego rodzaju prace przygotowawcze, np. projekt budynku wraz z projektami zagospodarowania terenu, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zakupu nieruchomości oraz dodatkowa dokumentacja na potrzeby budowy, a także prace związane z uzbrojeniem terenu. Natomiast do wytworzenia kompletnego i zdatnego do użytku środka trwałego – budynku dochodzi już po nabyciu gruntu, na którym on powstaje. Jak należy kwalifikować dla potrzeb amortyzacji poniesione przez nabyciem gruntu nakłady na budowę budynku, który ma zostać zaliczony do środków trwałych? – pyta czytelniczka.

Zdarza się, że przed nabyciem gruntu podatnicy ponoszą nakłady na budowę budynku (w szczególności chodzi tu o wszelkiego rodzaju prace przygotowawcze, np. projekt budynku wraz z projektami zagospodarowania terenu, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zakupu nieruchomości oraz dodatkową dokumentację na potrzeby budowy czy prace związane z uzbrojeniem terenu), który ma zostać zaliczony do środków trwałych danego podatnika. W takim przypadku organy podatkowe przyjmują, że nakładów poniesionych przez nabyciem gruntu nie powinno się kwalifikować jako inwestycji w obcym środku trwałym (zob. art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT i art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT), czy jako budynku wybudowanego na cudzym gruncie (zob. art. 16a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT i art. 22a ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT). Nakłady te powiększają wartość początkową budynku – środka trwałego w rozumieniu art. 16a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT lub art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., 0111-KDIB1-3.4010.91.2017.1.MST).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 22a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.)

podstawa prawna: art. 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA