fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Menedżer zapłaci 19 proc. PIT

AdobeStock
Umowę o świadczenie usług doradztwa na rzecz dotychczasowego pracodawcy można rozliczać podatkiem liniowym.

Krajowa Informacja Skarbowa zgadza się, że menedżer poza umową cywilnoprawną może zawrzeć ze spółką umowę o doradztwo, od której zapłaci 19 proc. PIT.

Z pytaniem zwrócił się podatnik, który do końca 2017 r. był zatrudniony w spółce na podstawie umowy o pracę. Na początku 2018 r. zawarł z tą samą spółką kontrakt menedżerski (umowę cywilnoprawną). Zakres jego obowiązków obejmuje m.in. zarządzanie pracą podległego zespołu, realizację polityki personalnej i zapewnianie środków na inwestycje.

Jednocześnie rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i zawarł ze spółką umowę o świadczenie usług doradztwa gospodarczego. Zakres jego obowiązków obejmuje m.in. sporządzenie okresowych sprawozdań i analiz finansowych. Umowa nie obejmuje żadnych usług zarządzania. Wnioskodawca będzie świadczył usługi doradcze na własny rachunek oraz własne ryzyko.

Zapytał, czy oba rodzaje umów może rozliczyć odrębnie. Chciał potwierdzić, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia na rzecz spółki usług doradczych może rozliczyć podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o PIT. Wcześniej złoży do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze stawki liniowej.

Zgodnie z interpretacją kluczowe znaczenie ma definicja zawarta w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający; (2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności; (3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że wykonywane czynności mogą być klasyfikowane na gruncie ustawy o PIT jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą, że usługi doradcze spełniają definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie istnieje bowiem stosunek podporządkowania (kierownictwa) pomiędzy wnioskodawcą a spółką oraz wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze. Może więc wybrać opodatkowanie 19 proc. PIT.

Dyrektor KIS potwierdził, że nie będzie tu miało zastosowania ograniczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT. Ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego pracodawcy. Jednak w tym przypadku wnioskodawcę łączył ze spółką do końca 2017 r. stosunek pracy, natomiast świadczenie usług doradczych w ramach działalności gospodarczej rozpoczęło się w 2018 r.

numer interpretacji: 0115-KDIT3.4011. 427.2017.1.WR

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA