fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Termomodernizacja budynku: każdy z małżonków ma prawo do swojej ulgi w PIT

123rf
Żona i mąż korzystających ze wspólnego opodatkowania dochodów mają prawo do osobnego uwzględnienia w zeznaniu rocznym wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Od 1 stycznia 2019 r. nowe brzmienie otrzymał przepis art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. Stanowi on obecnie, że małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8 ustawy o PIT, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o PIT, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h ustawy o PIT. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Czytaj też:

Zmiana dotycząca art. 6 ust. 2 ustawy o PIT polega na dodaniu jednostki redakcyjnej dotyczącej wprowadzanej ulgi termomodernizacyjnej (art. 26h), co pozwoli każdemu z małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dochodów na odliczenie wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zmiana ma charakter dostosowujący.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna:art. 5a pkt 18a, 18b i 18c, art. 21 ust. 1 pkt 129a oraz art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1509 ze zm.)

podstawa prawna:art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2157, ze zm.)

podstawa prawna:ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2018 r., poz. 2246)

podstawa prawna:rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 2489)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA