fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Blogi internetowe: koszty i rozliczenia

AdobeStock
Blogerzy, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, mogą generować przychody z tytułu pozyskiwania reklamodawców, wynajmu lub dzierżawy powierzchni reklamowej i zamieszczania reklam na stronie internetowej, czy uczestnictwa w kampaniach reklamowych. Mogą robić to w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, którą musi cechować zorganizowany charakter, zarobkowość oraz ciągłość wykonywania.

Na gruncie podatku dochodowego, za przychód podatkowy z tytułu prowadzenia blogów w ramach działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, a także należnego podatku VAT. Za datę jego powstania przyjmuje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (częściowego wykonania usługi), nie później jednak, niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności (art. 14 ust. 1 i 1c ustawy o PIT).

UWAGA!

Do przedmiotowych przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, np. w formie przedpłat lub zaliczek (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT).

Czytaj także: Bloger: jaki podatek od publikowania tekstów w internecie

Podatek dochodowy

Poniesione przez blogerów wydatki związane z uruchom...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA