fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Akcjonariusz zapłaci PIT od przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną osobową - wyrok NSA

Fotorzepa, Michał Walczak
Gdy w dniu przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną osobową wystąpiły skumulowane i niewypłacone zyski, ich wartość była przychodem.

Fiskus wygrał kolejną batalię sądową dotyczącą skutków podatkowych, z jakimi musiały liczyć się spółki komandytowo-akcyjne w okresie zmiany ich sposobu opodatkowania.

Kanwą sporu w sprawie była interpretacja. We wniosku z grudnia 2013 r. podatnik wyjaśnił, że jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (SKA). Tłumaczył, że w przyszłości nie wyklucza przekształcenia jej w spółkę komandytową, a następnie jej likwidacji.

Przekształcenie miałoby nastąpić w roku obrotowym, który rozpocznie się przed 1 stycznia 2014 r. Podatnik zaznaczył, że w wyniku likwidacji spółki komandytowej powstałej z przekształcenia SKA może otrzymać różne składniki majątku. Zapytał, czy przekształcenie SKA w komandytową skutkuje powstaniem po jego stronie przychodu w PIT.

Sam uważał, że nie. Zauważył, że od 1 stycznia 2014 r. SKA stanie się co do zasady podatnikiem CIT. Jednak w przypadku jej przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (np. w spółkę komandytową) będzie podlegać opodatkowaniu PIT w zakresie niepodzielonych zysków wypracowanych przez SKA. Do skutków podatkowych dla wspólników z tytułu przekształcenia będą miały zastosowanie przepisy o PIT w brzmieniu do 31 grudnia 2013 r.

Z taką wykładnią przepisów nie zgodził się jednak fiskus. Uznał, że w przypadku przekształcenia SKA w spółkę osobową, które nastąpi po 31 grudnia 2013 r., do ustalenia przychodu wspólnika zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej. Dlatego gdy na dzień przekształcenia wystąpią skumulowane i niewypłacone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania SKA (zarówno zyski bieżące, jak i niepodzielone z lat ubiegłych), to ich wartość przypadająca na akcjonariusza stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód z kapitałów pieniężnych.

Podatnik zaskarżył interpretację i wygrał, ale tylko w sądzie pierwszej instancji. Ostatecznie bowiem Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wykładnię fiskusa. Jego zdaniem w przypadku przekształcenia SKA w spółkę osobową, które nastąpi po 31 grudnia 2013 r., zastosowanie znajdzie art. 6 ust 1 pkt 4 ustawy nowelizującej w związku z art. 24 ust. 5 pkt 8.

Przy czym, jak podkreślił sędzia NSA Antoni Hanusz, w spornej sprawie nie ma znaczenia moment, w którym zakończy się dotychczasowy i rozpocznie nowy rok obrotowy. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 3949/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA