fbTrack

Podatek dochodowy

Dla kogo obniżona stawka CIT od 1 stycznia 2017

Prawo do 15-proc. stawki CIT przysługuje wąskiej grupie podatników.
Fotorzepa, Marta Bogacz
Od 1 stycznia spółki mogą rozliczać się z fiskusem według 15-proc. stawki podatku dochodowego. Uprawnienie to przysługuje tylko małym podatnikom oraz tym, którzy rozpoczynają działalność. Nie mają do niego prawa firmy, które zostały utworzone na bazie innych podatników w celu korzystania z preferencji.

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy CIT mogą się rozliczać z fiskusem według preferencyjnej stawki w wysokości 15 proc. Możliwość ta została jednak zarezerwowana jedynie dla wąskiej grupy przedsiębiorców. Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, 15-proc. podatek dochodowy obejmuje małych podatników oraz tych, którzy rozpoczynają działalność. Pozostali podatnicy nadal płacą podatek wg stawki podstawowej w wysokości 19 proc.

Przy czym, zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro (5 157 000 zł).

Obok wskazanych warunków pozwalających na płacenie obniżonej stawki podatku dochodowego, nowe przepisy przewidują także katalog sytuacji, których zaistnienie nie pozwala na jej stosowanie. I tak, obniżonej stawki podatku nie stosują podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, a także w roku kolejnym (bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności), którzy zostali utworzeni:

- w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,

- w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,

- przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro,

- przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Ustawodawca w sposób kompleksowy wyeliminował zatem czasowo możliwość opłacania podatku dochodowego wg obniżonej stawki CIT przez tych podatników, którzy zostaną utworzeni na bazie innego podatnika w celu korzystania z preferencyjnego opodatkowania. Co więcej, obniżonej stawki podatku w roku podatkowym następującym po 31 grudnia 2016 r. nie mogą stosować także tacy przekształceni podatnicy, którzy zostali utworzeni w okresie między dniem następującym po dniu ogłoszenia nowelizacji a dniem jej wejścia w życie.

Przykład

Z obniżonej stawki CIT nie może korzystać spółka z. o.o., która zostanie utworzona w roku 2017 w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Wyłączenie to ma jednak charakter przejściowy, ponieważ spółka taka będzie mogła opłacać obniżony CIT w trzecim roku podatkowym, oczywiście jeżeli będzie spełniała warunki pozwalające na uznanie jej za małego podatnika.

Z możliwości opłacania obniżonego CIT zostały także całkowicie wyłączone podatkowe grupy kapitałowe.

Kwestia, na którą warto także zwrócić uwagę, to zagadnienie roku podatkowego. U podatników CIT rok podatkowy nierzadko nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jeżeli u podatnika CIT rok podatkowy trwa na przełomie lat 2016–2017, to zgodnie z przepisami przejściowymi, podatnicy stosują poprzednie zasady opodatkowania, a więc stawkę 19 proc., do końca roku podatkowego kończącego się po 31 grudnia 2016 r.

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL