fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Ukrainiec płaci PIT jak Polak

Fotolia
Jeśli cudzoziemiec złoży oświadczenie, że ma centrum interesów życiowych w Polsce, płatnik pobiera 18 proc. zaliczki.

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, jak należy rozliczyć pracownika z Ukrainy. Z pytaniem zwróciła się agencja pracy tymczasowej, która zamierza zatrudnić Ukraińców na podstawie umów-zleceń lub o pracę. Cudzoziemcy będą mieli stałe miejsce zamieszkania za granicą. Część z nich będzie składać oświadczenie, iż mają centrum interesów życiowych w Polsce. Niektórzy będą przebywać w Polsce ponad 183 dni w roku. Spółka zapytała, w jaki sposób powinna ich rozliczyć.

Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP to taka, która posiada w Polsce ośrodek interesów życiowych lub przebywa ponad 183 dni w roku podatkowym. Wówczas podlega obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ci, którzy nie mają tu miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Dyrektor KIS wyjaśnił najpierw, jak należy rozliczać wynagrodzenia Ukraińców zatrudnionych na umowę zlecenie, którzy przebywają w Polsce ponad 183 dni w roku lub złożyli oświadczenia, iż mają tu centrum interesów życiowych (niezależnie od długości pobytu). Wówczas spółka, jako płatnik, pobiera zaliczki na zasadach ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT. Sporządza PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach) i informację PIT-11.

Inaczej będzie, gdy pobyt w Polsce nie przekroczy 183 dni. Wówczas spółka pobiera 20 proc. zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT. Sporządza też deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R. Jeśli zaś okaże się, że pobyt pracownika przekroczy 183 dni, należy zastosować zasady jak dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego płatnik powinien wystawić dwie informacje: IFT-1R za okres do 183 dni oraz PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowiązek poboru zaliczki według art. 41 ustawy o PIT.

Inne zasady obowiązują w zatrudnianiu Ukraińców na umowę o pracę. Niezależnie od tego, czy przebywają w Polsce poniżej czy powyżej 183 dni w roku lub złożyli oświadczenie o posiadaniu centrum interesów życiowych, podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla dochodów ze stosunku pracy.

Dyrektor KIS podkreślił, że w momencie wypłaty wynagrodzenia płatnik może posłużyć się jedynie faktycznymi informacjami o miejscu zamieszkania i długości pobytu zagranicznego pracownika, na podstawie dostępnych mu danych. Co istotne, dla określenia okresu przebywania w Polsce należy brać pod uwagę tylko pobyt na terytorium RP, a nie w innych krajach Unii Europejskiej.

numer interpretacji: 0115-KDIT2-1. 4011.331. 2017.2.MST

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA