fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wydatki B+R tak jak w księgach

123RF
Firma korzystająca z ulgi B+R ustali koszty zakupu materiałów i surowców zgodnie z przyjętą ewidencją rachunkową.

Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła w interpretacji, jak obliczyć koszty działalności badawczo-rozwojowej podlegające odliczeniu. Ustawa o CIT tego nie precyzuje.

Z pytaniem zwróciła się spółka prowadząca prace polegające na projektowaniu, produkcji oraz modernizacji śmigłowców. Prowadzi również działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, obejmującą badania naukowe oraz prace rozwojowe. Spółka ponosi koszty nabycia materiałów i surowców, np. półfabrykatów metalowych, materiałów kompozytowych, agregatów elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych i elektroniki. Część z nich wykorzystuje do czynności bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R.

Spółka chce skorzystać z ulgi B+R. Zapytała, jak określić cenę i czy może obliczyć koszty nabycia materiałów zgodnie ze stosowaną metodą rachunkowości.

Wyjaśniła, że aby zmniejszyć koszty, nabywa duże ilości materiałów i wprowadza je do magazynów, powiększając zapasy. Następnie wydaje poszczególnym działom, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Materiały i surowce ewidencjonuje w systemie SAP, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Koszty ustala na podstawie metody średniej ważonej ceny ewidencyjnej (metoda AVCO), czyli ewidencji rozchodu zapasów według cen przeciętnych.

Dyrektor izby skarbowej uznał jej stanowisko za prawidłowe. Przypomniał, że zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT podatnik może odliczyć koszty kwalifikowane, poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Przepis określa, że zalicza się do nich m.in. wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R. Firma, która chce odliczyć koszty w danym roku, musi spełnić kilka warunków, m.in. ponieść wydatki na działalność B+R, które stanowiły dla niej koszty w rozumieniu ustawy o CIT, oraz wyodrębnić te koszty w ewidencji rachunkowej.

Wyodrębnienie kosztów ma być podstawą obliczenia ulgi B+R. Problem w tym, że ustawa nie precyzuje, jak to wyodrębnienie powinno zostać wykonane. Określa jedynie, że podatnik powinien umożliwić fiskusowi zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych, dających prawo do z ulgi w odpowiedniej kwocie.

„Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości ustalonej zgodnie z przyjętą ewidencją rachunkową" – czytamy w interpretacji.

numer interpretacji: 2461-IBPB-1-2. 4510.1044.2016. 1.BD

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA