fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: nabycie gwarancji zwrotu należności podlega limitowaniu w kosztach - wyrok WSA

Adobe Stock
Mechanizm, w którym pośrednik bierze na siebie ryzyko i w przypadku nieuregulowania należności przez kontrahentów spółki płaci na jej konto zaległe kwoty, jest podobny do usługi faktoringu. Wydatki na taką usługę, w przypadku braku płatności od odbiorcy, są kosztem finansowania dłużnego.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 13 listopada 2019 r. (I SA/Gd 1289/19)

Spółka prowadzi działalność związaną z rynkiem paliwowym. W ramach swojej działalności nabywa od podmiotu powiązanego usługi pośrednictwa w sprzedaży paliwa lotniczego. Pośrednik świadczy dodatkową usługę gwarancji zwrotu należności za sprzedane paliwo lotnicze i przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorców. Wynagrodzenie pośrednika wpływa zatem na cenę sprzedawanego paliwa i jest traktowane przez spółkę jako koszt. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z wątpliwościami: czy rzeczona usługa mieści się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, czy w omawianym przypadku ograniczenie wskazane w tym przepisie ma zastosowanie do kosztów wynagrodzenia i czy omawiane koszty wynagrodzenia są kosztami finansowania dłużnego.

Czytaj też: Gwarancja od podmiotu powiązanego daje korzyść w CIT - wyrok WSA

Zdaniem spółki, usług...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA