fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: darmowa praca menedżera jest nieodpłatnym świadczeniem

123RF
Wykonywanie przez członka zarządu obowiązków bez wynagrodzenia stanowi przychód dla spółki, nawet jeżeli osoba oddelegowana do pełnienia tej funkcji jest pracownikiem podmiotu dominującego.

Ogólnie przyjętą praktyką grup kapitałowych jest oddelegowywanie pracowników spółki dominującej do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce zależnej. Często w takiej sytuacji członkowie zarządu nie dostają wynagrodzenia za pełnioną funkcję bezpośrednio od spółki zależnej, tylko otrzymują pensję od spółki dominującej, w której są zatrudnieni. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie jednolitości kierownictwa w całej grupie kapitałowej.

Nasuwa się zatem pytanie, czy w takiej sytuacji dojdzie do powstania po stronie spółki zależnej przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, do przychodów zalicza się m.in. wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. W omawianym przypadku sprowadza się to do ustalenia czy podatnik (spółka zależna) jest lub będzie zobowiązany do świadczenia czegokolwiek w zamian....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA