Czy służebność przesyłu wywołuje skutki w CIT i PIT

Fotolia.com
Obciążenie nieruchomości na rzecz innego podmiotu bez pobierania od niego za to wynagrodzenia nie powinno kreować przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Problematyka powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia wynikającego z nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej budziła w ostatnich latach spore kontrowersje. Przez długi czas w orzecznictwie oraz interpretacjach indywidualnych dominował pogląd, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia na gruncie ustaw podatkowych „ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym" i obejmuje ono „nie tylko świadczenie w cywilistycznym znaczeniu (działanie lub zaniechanie na rzecz innej strony – por. art. 353 k.c.), ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy" (tak m.in. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Admi...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL