fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus zastawił podatkowe pułapki na spółki nieruchomościowe

Adobe Stock
Nowe przepisy przerzucają obowiązek egzekwowania podatku na płatników. Pomysł ten może być jednak nie tylko problematyczny, ale w niektórych przypadkach nawet niemożliwy do zrealizowania.
Ustawa z 28 listopada 2020 r. zmieniająca przepisy ustaw o podatkach dochodowych wprowadziła nowe regulacje dotyczące spółki nieruchomościowej. Dla spółek oznacza to dużo nowych problemów. Już sama definicja spółki nieruchomościowej może budzić wątpliwości, jednak najpoważniejszym problemem jest nałożenie na spółki spełniające tę definicję obowiązków płatnika z tytułu transakcji zbycia udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze. Obowiązek płatnika wystąpi, jeżeli zbywane są udziały w spółce nieruchomościowej, zbywcą jest podmiot niemający siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5 proc. praw głosu w spółce albo prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną.Zapłata z własnej kieszeni... Transakcje zbycia przez nierezydentów udziałów w spółkach, których więk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA